7 niegodnych zaufania wskaźników, które wpływają na rynki

Inwestorzy i traderzy żyją cotygodniowymi albo comiesięcznymi raportami, publikowanymi przez prywatne i publiczne agencje informacyjne. Lecz może niektóre z tych raportów bardziej nam szkodzą, niż pomagają. Oto 7 wskaźników ekonomicznych, ostro krytykowanych przez ekspertów, ponieważ bywają znacząco rewidowane, opierają się na niepewnych danych lub są błędnie interpretowane.

Baltic Dry Index Indeks ten mierzy bieżący koszt transportu surowców drogą morską w skali światowej. Uważa się go za dobry wskaźnik stanu giełdy albo globalnej gospodarki. Niestety, z badań wynika, że nie ma prawie żadnej korelacji ze światowym PKB. Ponadto, w krótkim terminie cechuje go silna zmienność. Wiąże się to z kwestią równowagi między podażą statków, a popytem na surowce. Często tworzy się wąskie gardło, bo w danym momencie albo brakuje statków, albo popyt na surowce jest zbyt duży.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK bazuje na comiesięcznych ankietach, w których pyta się konsumentów o ich odczucia w związku z aktualnymi warunkami i o ich przewidywania na przyszłość. „Wskaźnik ten mierzy raczej wrażenia związane z aktywnością gospodarczą, niż samą aktywność” - komentuje Russ Koestrich z BlackRock. „W rezultacie, wskaźnik optymizmu konsumentów jest bardzo zmienny, przez co nie można na nim polegać”.

Raport o rynku pracy w USA Raport amerykańskiego Biura Statystycznego Rynku Pracy, oparty na danych na temat nowych list płac (poza rolnictwem), to jeden z najpilniej śledzonych wskaźników gospodarczych na świecie. Jednak, jak twierdzi Jan Hatzius z Goldman Sachs, ze statystycznego punktu widzenia, nie ma on żadnego znaczenia. Po pierwsze, informacje o listach płac (czyli miejscach pracy) są rewidowane po upływie miesięcy, a nawet lat od publikacji wstępnych wyników. Po drugie, raport ukazuje się dopiero trzy tygodnie po „tygodniu ankietowania” i można znaleźć wskaźniki bardziej na czasie.

Wskaźnik zmienności VIX VIX, znany też jako wskaźnik strachu, zasadniczo mierzy przewidywania inwestorów dotyczące dużych zmian cen. Niską wartość VIX przeważnie postrzega się jako oznakę samozadowolenia, które często poprzedza giełdowe wyprzedaże. Jednak zdaniem Tobiasa Levkovicha z Citi, przekonanie to jest błędne. Z historycznych danych na temat zmienności wynika, że prawdopodobieństwo, że zyskamy jest większe, gdy VIX utrzymuje się w niskim przedziale 10-15 punktów.

Zamówienia na dobra trwałe Publikowane co miesiąc dane dotyczące zamówień na dobra trwałe, składanych przez lokalnych producentów, dają nam pewne pojęcie o wydatkach i inwestycjach firm. Niestety, jak twierdzi Koestrich, wskaźnik ten cechuje się „niską korelacją z przyszłym PKB”, przez co słabo się sprawdza w prognozowaniu wzrostu ekonomicznego. Mimo to, niektóre statystyki z tego raportu są godne zaufania.

Raport o międzynarodowym kapitale Skarbu USA (TICS) Ten popularny raport departamentu Skarbu zawiera listę zagranicznych wierzycieli Ameryki. W ostatnich tygodniach wzbudził obawy, że inwestorzy z zagranicy przestaną kupować amerykańskie obligacje skarbowe, co spowoduje skok oprocentowań kredytów. Jednak Paul Donovan przestrzega, aby nie dopatrywać się zbyt wiele w tym raporcie, gdyż nie opiera się on na danych całościowych: „Inwestorzy, którzy w danych z TICS będą szukali wskazówek na temat potencjalnych interwencji banków centralnych krajów rozwijających się, mogą łatwo się pomylić”.

Produkt krajowy brutto PKB może być uważany za wskaźnik gospodarczy najwyższej klasy, ale, zdaniem Koestricha, jest przeceniany. Służy przede wszystkim ocenie przeszłych wyników i ukazuje się zbyt rzadko, aby mógł być użyteczny w prognozowaniu. Ponadto, potrafi być zrewidowany nawet po dziesięcioleciach, a z perspektywy czasu nieraz wygląda zupełnie inaczej.

Niemal każdy inny raport jest rewidowany Niestety, większość cotygodniowych, comiesięcznych czy nawet kwartalnych raportów jest korygowana, a skala poprawek nieraz okazuje się bardzo duża.

 

Na podst. 7 Unreliable Economic Indicators That Move Markets, Steven Perlberg, Business Insider

Sieci społecznościowe

Tagi