ABY BYĆ DOBRYM LIDEREM, TRZEBA UMIEĆ NIM NIE BYĆ o.Włodzimierz Zatorski OSB

Niezmiernie ważne w życiu jest odkrycie prawdy, wydawałoby się paradoksalnej, że, aby kimś być, trzeba umieć tym kimś nie być. Odnosi się to szczególnie do ważnych funkcji i ról społecznych i najważniejszych osobistych relacji, jak np. małżeństwo. Ta zasada wynika z faktu, że aby służyć jakiejś wartości, to trzeba być wolnym od intencji lub zamiarów, które z tą służbą są sprzeczne. Jeżeli np. mamy ambicję być prezesem firmy i koniecznie chcemy to stanowisko utrzymać, to zasadniczym motywem będzie samo utrzymanie stanowiska, a nie prawdziwe zaangażowanie w pracę, która zawsze jest służbą. Mówiąc pozytywnie: musimy prawdziwie się zaangażować w pracę, aby ją dobrze wykonać. Jest to szczególnie ważne przy stanowiskach, które dają władzę i rozstrzygają o rozwoju firmy. Każde takie stanowisko jest służbą i aby tę służbę dobrze wykonać, trzeba być wolnym od troski o to, by nam osobiście ta służba przynosiła korzyści: pieniądze, uznanie, władzę, dominowanie nad innymi, poczucie bycia lepszym i ważniejszym od innych itd.

Zwracam uwagę na to, że również złe kryteria rozwoju i sukcesu, np. sprowadzenie ich do samego zysku, powodują podobne skutki. Następuje wówczas rozwój nieuwzględniający harmonii, co w dłuższej perspektywie prowadzi do osłabienia firmy.

Aby się nauczyć zdystansowania do samej funkcji i godności, jaką ta funkcja daje, trzeba się nauczyć: przegrywać, uwalniać od ambicji, dzielić się sukcesem z innymi i przekazać władzę innym.

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi