Aktywnie, czy pasywnie? Jak dobrze wymieszać oba podejścia

Decyzja, czy sięgać po fundusze pasywne, czy aktywne to kwestia skłonności danego inwestora. Lecz, jeśli chodzi o długoterminowe zwroty z portfela, nie „pasywność” czy „aktywność” jest najważniejsza, tylko „wdrożenie”: to, jak korzysta się z wybranych funduszy. Co więcej, aktywne i pasywne podejścia można wymieszać, by zbudować lepszy portfel.

Pozostaje pytanie, jak i kiedy je łączyć. Oto 5 kryteriów, które warto rozważyć, zastanawiając się nad stworzeniem właściwej dla siebie mieszanki:

Fundusze aktywne

Szukaj tych z szerokim mandatem. „Szeroki" to wiele różnych inwestycji, w których aktywny menedżer może lokować środki (wiele krajów, wiele klas aktywów).
Rozważ je pod kątem klas aktywów, które trudno byłoby indeksować. Niektóre klasy (np., duże amerykańskie spółki) zazwyczaj są indeksowane, bo łatwo je replikować w ETF-ach czy indeksowych funduszach inwestycyjnych. Inne, jak pożyczki bankowe, indeksować jest trudniej: możesz więc chcieć rozważyć aktywne zarządzanie jako dające potencjalną przewagę za sprawą wielu niepłynnych aktywów.
Myśl o nich, jak o bazowych, długoterminowych pozycjach. Jeśli zatrudniasz aktywnego menedżera, daj mu dość czasu, by mógł się wykazać, zamiast uganiać się za krótkookresowymi wynikami. Upewnij się, że trzymasz te fundusze przynajmniej przez cały cykl ekonomiczny.

Fundusze pasywne

Rozważ je, jeśli chcesz mieć dokładną ekspozycję na daną klasę aktywów, w sposób efektywny kosztowo i podatkowo. Niektóre wąskie benchmarki indeksowe (np. duże, wartościowe spółki) są łatwe do zreplikowania przez ETF-y i fundusze indeksowe, które zwykle oferują niskie koszty, przejrzystość i mechanizmy podatkowej efektywności.
Pomyśl o nich, jako o ekspozycji taktycznej. Dla inwestorów taktycznie (czyli często) dostosowujących ekspozycję na niektóre rynki i klasy aktywów, tzw. produkty giełdowe (ETP, exchange traded products) będą świetnym wehikułem: są płynne i kosztowo efektywne.
Oczywiście, właściwa mieszanka inwestycji aktywnych i pasywnych zależy od tolerancji ryzyka u danej osoby i jej celów inwestycyjnych, ale te 5 kryteriów to dobry punkt wyjścia.

 

 

Na podst. Active or Passive? How to Blend Aspects of Both, Russ Koesterich, www.blackrockblog.com

Sieci społecznościowe

Tagi