Bądź szczęśliwy dzięki medytacji

Na świecie medytację praktykuje ponad 5 mln ludzi. Była ona przedmiotem ponad 600 badań naukowych, których wyniki opublikowano w ponad 100 czasopismach. Oto niektóre z ustaleń na temat korzyści płynących z medytacji.

Empatia

Istnieje wiele dowodów na to, że medytacja stymuluje obszar mózgu odpowiedzialny za empatię i współczucie. Autentyczne słuchanie i empatia odgrywają kluczową rolę np. w pracy dobrego doradcy inwestycyjnego. Zwiększają też poziom naszego zadowolenia. W jednym z badań wykorzystano obrazowanie funkcji mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego, aby wykryć połączenia elektryczne wskazujące na emocje. Okazało się, że medytacja zmienia te połączenia, zwiększając poziom empatii i współczucia. W innym badaniu wykazano, że część mózgu związana z empatią była silniej aktywowana u osób, które medytowały.

Zdrowie

Według badaczy z Kliniki Mayo, medytacja zmniejsza stres. Pozwala zwiększyć samoświadomość i zredukować negatywne emocje. Klinika cytuje badania, które wykazały, że medytacja może pomóc w wielu schorzeniach i przypadłościach, takich jak depresja, zmęczenie, nadciśnienie czy bezsenność. Jedno z badań dowiodło, że u praktykujących medytację ciśnienie krwi znacznie spadało. W innym badaniu przyjrzano się dwóm grupom pacjentów pochodzenia afroamerykańskiego, z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Członkowie pierwszej grupy regularnie medytowali, a także stosowali odpowiednią dietę i prowadzili zalecany styl życia. Osoby z drugiej grupy postawiły tylko na dietę i styl życia. Okazało się, że u tych, którzy stosowali także trening medytacyjny, stwierdzono o 43% niższe ryzyko zawału serca, udaru mózgu i śmierci.

Inteligencja

Medytacja może uczynić cię mądrzejszym. Jedno z badań wykazało, że hipokamp, obszar mózgu związany z uczeniem się i pamięcią, zwiększył swą gęstość u osób uprawiających medytację po 30 minut dziennie przez osiem tygodni. Podobne zmiany nie wystąpiły w grupie kontrolnej, która nie medytowała. Badania wykonane na Uniwersytecie Kalifornijskim dowiodły, że u osób praktykujących od dawna medytację nastąpiły zmiany w mózgu, związane ze zdolnością do szybszego przetwarzania informacji.

Kreatywność

Kolejne badanie dotyczyło wpływu technik medytacyjnych na tzw. myślenie rozbieżne i zbieżne. Myślenie rozbieżne odpowiada za wymyślanie nowych rzeczy. Zbieżne pozwala wybrać jedno, najlepsze rozwiązanie danego problemu, np. zidentyfikować związki frazeologiczne istniejące w grupie wybranych słów. Medytacja pozytywnie wpływa na oba typy myślenia.

Zmniejszanie bólu

Jeśli dręczy cię przewlekły ból, medytacja może okazać się pomocna. Jedno z badań przeprowadzono wśród uczestników, którzy przeszli tylko jedno, godzinne szkolenie z medytacji. Okazało się, że nasiliła ona aktywność w obszarach mózgu, które zmniejszają percepcję bólu. Naukowcy odkryli, że medytacja redukuje ból nawet silniej, niż morfina.

Szczęście

Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, nie jest zaskoczeniem, że osoby regularnie medytujące są spokojniejsze i szczęśliwsze od tych, które tego nie robią. Są naukowe podstawy, by stwierdzić istnienie takiej różnicy. Skanowanie mózgu wykazało, że u osób medytujących „występuje znaczące przesunięcie aktywności mózgu do lewego płata czołowego i mniejsza aktywność w jądrze migdałowatym, w którym zachodzą procesy odpowiadające za lęk”.

Wnioski

To tylko niektóre z korzyści z medytacji. W moim przypadku, okazało się, że uspokoiła mnie ona i uczyniła bardziej cierpliwym. Zrozumiałem, że dobrze jest żyć chwilą i nie rozpamiętywać przeszłości lub wybiegać myślami w przyszłość. Stałem się osobą bardziej skupioną i analityczną. Widzę różne rzeczy z większą jasnością. Zyskałem perspektywę. Czuję się bardziej samodzielny, kontroluję swoje życie. Przekonałem się, że „nicnierobienie”, może stwarzać o wiele więcej możliwości, niż robienie czegoś.

Jeśli chcesz zwiększyć swój poziom szczęścia, zalecam rozpocząć codzienne medytowanie. 

Sieci społecznościowe

Tagi