BAŚNIE ..... i co dalej ? Poznaj psychikę człowieka

Jadwiga Wais w swojej książce „Ścieżki baśni” przybliża nam analizę oraz interpretację baśni. Opiera się na dwóch podstawowych koncepcjach: Bruno Bettelheima i Carla Gustava Junga, współtwórców psychologii głębi oraz wielu badań i refleksji na tym jak psychoanaliza może pomóc w przemianie duchowej człowieka, w odnalezieniu własnej drogi życia i własnego powołania.

Analizuje: baśnie posiadają potężne zasoby wiedzy o naszym duchowym doświadczeniu.

Realność baśni odnosi się przede wszystkim do realności duchowej, a nie socjologicznej czy historycznej. Ukazują one różne koleje losu, lęk, chorobę, samotność, umieranie, odrzucenie, ale zarazem pokazują sobie jak z tym sobie radzić.  Ich celem jest wskazanie sposobu, jak podążać za własną gwiazdą, jak osiągnąć optimum życiowe i spełnić własne przeznaczenie.

Baśnie posługując się swoistymi obrazami symbolicznymi, są w istocie opowieściami o procesach i doświadczeniach duchowych, a zwłaszcza o procesach przemiany duchowej człowieka. Aby baśń miała nam coś do powiedzenia, aby nie była zabytkiem literatury, trzeba podążać za żywym życiem jej bohatera, do wnętrza jego duszy. Za zasłoną obrazów baśniowych kryje się jego duchowość, jej przemiany i tajemnice.

Dla Bettelheima i Junga baśnie zawierają klucz do poznania psychiki człowieka.

Bettelheim w swoim dziele ”Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni„ pisze: baśnie to czarodziejskie zwierciadła ukazujące różne przejawy naszego  świata wewnętrznego oraz fazy rozwojowe, jakie musimy przejść, aby osiągnąć dojrzałość. Gdy zanurzamy się w znaczenia baśniowe, wydadzą nam się one najpierw spokojną tonią, w której odbija się tylko nasza twarz. Wkrótce jednak ukażą nam się w głębi wewnętrzne wiry naszego życia psychicznego. W końcu zrozumiemy, w jaki sposób osiągnąć pokój z samym sobą i światem zewnętrznym, pokój, który nagrodzi nasze trudy.

Natomiast Jung będąc lekarzem jak pisze autorka książki nie uległ presji oficjalnej psychiatrii i samotnie zmagał się z odkrywaniem nowego podejścia do człowieka, które pozwoliłoby pojąć, co dzieje się w jego wnętrzu i jak można mu pomóc.

Autorka trafnie podkreśla: baśnie kpią sobie w żywe oczy z prawd uczonych i filozofów. One znają doskonale bohaterów owładniętych przesądem patologicznym.

Są to baśniowe pyszałki, nienawistnicy, przestraszeni młodzieńcy, zakompleksione dziewczęta, kłamliwi karierowicze, całe miasta drżące przed krwiożerczymi smokami. Ci wszyscy karmieni żałobą, bezsilnością, smutkiem, samotnością, strachem. Jakże przypominają nas samych, karmionych pesymizmem i podejrzliwością, nihilizmem i niemożnością. Do nas wraca baśń. Rozśmiesza swoich bohaterów i wyciąga z otchłani smutku.

Baśń nie godzi się na patologiczne przesądy, pozwala bowiem być im tylko tym, czym są: trudnym początkiem, i tylko trudnym początkiem. Życie płynie dalej i dalej toczy się baśń. Wyprowadza swoich bohaterów z pierwotnej bezsilności i niemocy. Oni wszyscy – słabi, głupi, wyśmiewani przez mądrych starszych braci (filozofów i uczonych), rozpoczynający życie w getcie odtrąconych, wykluczonych i beznadziejnie nieprzystosowanych – są ulubieńcami baśni.

Baśń opowiada o duszy ludzkiej. Przestrzeń duszy i przestrzeń baśni jest niezmiernie rozległa. Baśń sprawia, że mury, ściany i przegrody duszy stają się przezroczyste.

Duch współczesności jest baśnią smutną i niespełnioną, nie może zakończyć nieustannego festiwalu pesymizmu i podejrzliwości.

Analiza trafności interpretacji baśni przez autorkę J. Wais książki: „Ścieżki baśni” zasługuje na wdzięczność i uznanie.

 

Z wdzięcznością

John Mark Linden

 

 

 

 

 

 

Na podstawie książki: Jadwigi Wais " Ścieżki baśni" , wyd. Eneteia

 

John Mark Linden

Autor

Pasjonata filozofii, ekonomii, neurofinansów, neurobiologii, neuroregulacji, psychoedukacji, totalnej biologii oraz psychoterapii.

Inspirujący doradca, nauczyciel,  oferuje swoim czytelnikom alternatywną, przywracającą człowiekowi siłę wewnętrzną. 

Przedkłada język przełomowych odkryć naukowych na łatwe do zastosowania porady i podaje konkretne odpowiedzi na pytania.

Prezentuje nowy sposób myślenia o człowieku i świecie. Jego ogromna dociekliwość i niezłomność w odkrywaniu prawdy tworzy niezwykłą charyzmę urzekającą każdego.

"Najpierw analiza przyczyn, potem synteza -  pozbieranie wszystkiego razem i ustawienie równowagi - wszystkiego w sobie".

 

 

 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi