Błąd kwantyfikacji

Chodzi o błąd logiczny polegający na tym, że przesłanka nie uzasadnia wniosku. Podczas inwestowania często bywa, że pomijanie tylko niewielkiej części informacji może prowadzić do wyciągnięcia istotnych wniosków, które, w gruncie rzeczy, nie mają podstaw.

Klasycznym przykładem jest odwoływanie się do autorytetów: „eksperci są zgodni, że należy kupować akcje". Niestety pominięty został kwantyfikator „niektórzy", który zmienia znaczenie zdania. Okazuje się, że powinniśmy myśleć samodzielnie, a nie polegać na ekspertach.
Są też sytuacje bardziej subtelne: „Portfele akcji 15 spółek oferują inwestorom wszelkie zróżnicowanie, potrzebne dla ochrony przed ryzykiem systemowym". Znów pominięto słowo „niektóre" „Niektóre portfele akcji 15 spółek oferują inwestorom...". Niestety, nie ma możliwości określenia, które z tych portfeli będą właściwie. Dowiemy się tego dopiero, gdy zagrożenia wystąpią. Znów musimy myśleć samodzielnie.
Często popełniamy błąd kwantyfikacji, ulegając manipulacji tych, którzy starają się wykorzystać sytuację dla własnych interesów. Ta ich korzyść zwykle wiąże się z pozbawieniem nas pieniędzy. Zdarza się to zwłaszcza, gdy mamy kłopot ze zrozumieniem spraw technicznych. Klasycznym przykładem jest dywersyfikacja przy pomocy akcji 15 spółek. Jeśli nie rozumiemy, w o co w tym chodzi, dajemy się nabrać na takie zdanie.
Spróbujmy dodać słowo „niektóre" przed każdym precyzyjnym i kategorycznym stwierdzeniem, po czym sprawdźmy, czy zdanie ma jeszcze sens. To nie zawsze działa, niemniej jest to bardzo przydatna reguła, pozwalająca wykrywać błędy kwantyfikacji.
Generalnie, błędom logicznym stosowanym po to, by nas wykiwać, możemy się przeciwstawić, jeśli będziemy potrafili zrozumieć istotę rzeczy.

 

 

Na podst. Q is Quantification Fallacy, The Psy-Fi Blog

Sieci społecznościowe

Tagi