Bóg mówi w ciszy

Kiedy nieszczęścia różnego rodzaju zwalają się na człowieka, może on pomyśleć, że Bóg może się oddalił, odszedł i nie mówi. Ale czy Bóg może zostawić człowieka w samotności? Czy jest możliwe, aby Bóg jako Miłość zapomniał o swoim stworzeniu? W żadnym razie. Lecz o Jego obecności człowiek przekonuje się nie gdzie indziej jak w ciszy. W czasie milczenia słyszy głos Boga. Wsłuchując się
w Bożę słowo, odkrywa bliskość Boga. Na modlitwie Jezus przypomina modlącemu się, kim jest dla Niego, jak jest dla Niego cenny, jak nieodzowny i jedyny: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną” (Iż 49, 15-16).

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi