Cięcie kosztów jest kluczowe dla sukcesu inwestycyjnego

Doradcy często przypominają inwestorom, że trzymanie kosztów na wodzy jest ważną częścią procesu inwestycyjnego. „Każdy dolar zapłacony za zarządzanie czy w ramach prowizji handlowej to dolar mniej w potencjalnym zwrocie”, czytamy w nowym raporcie Vanguard. „Kluczowe jest to, że, w przeciwieństwie do rynków, koszty można kontrolować”.

Poniższy wykres pokazuje, jak bardzo koszty potrafią oddziaływać na długookresowy wzrost portfela. Prezentuje on wpływ wydatków, w ciągu 30 lat, na hipotetyczny portfel, którego początkowa wartość to 100 tys. dol. i który rośnie 6% rocznie. W scenariuszu nisko kosztowym, inwestor płaci co roku 0,25% wartości aktywów rocznie. W scenariuszu wysoko kosztowym, płaci 0,90% (tyle, w przybliżeniu, wynosił wskaźnik wydatków, ważony aktywami, w amerykańskich funduszach giełdowych 31 grudnia 2013 r.). Potencjalny wpływ na saldo portfela przez 3 dekady jest niebywały: różnica, jeśli chodzi o oba scenariusze, wynosi prawie 100 tys. dol. na korzyść nisko kosztowego.

 

Sieci społecznościowe

Tagi