Cnota

„Wartość” jest tym, co zdobywamy i zachowujemy, „cnota” jest działaniem, poprzez które osiągamy wartość.

Człowiek ma jeden podstawowy wybór: myśleć lub nie myśleć i to jest miarą jego cnót. Doskonałość moralna to niezłomna racjonalność – nie poziom twojej inteligencji, ale pełne i nieustępliwe korzystanie z umysłu, nie zakres twojej wiedzy, ale uznanie rozumu za absolut.

Moja moralność, moralność rozumu, zawiera się w jednym aksjomacie: egzystencja jest faktem. Jest tylko jeden wybór: żyć. Reszta jest jego pochodną. Aby żyć, człowiek musi mieć trzy rzeczy, jako najwyższe, nadrzędne wartości: przyczynę - cel – poczucie własnej godności. Przyczyna to jego jedyne narzędzie zdobywania wiedzy. Cel to bycie szczęśliwym. Poczucie własnej godności to niewzruszona pewność, że umysł jest zdolny do myślenia i że jesteśmy godni szczęścia, co oznacza: godni życia. Te trzy wartości implikują wszystkie cnoty człowieka i ich wymagają, a wszystkie jego zalety dotyczą relacji istnienia i świadomości: racjonalności, niezależności, prawości, uczciwości, sprawiedliwości, produktywności i dumy.

Cnota nie jest celem samym w sobie. Cnota nie jest nagrodą samą w sobie, ani czymś, co poświęcamy w imię zła. Życie jest nagrodą za cnoty – a szczęście jest celem i nagrodą życia.

 

Na podst. Virtue, Ayn Rand, Ayn Rand Lexicon

Sieci społecznościowe

Tagi