Co jest przyczyną kichania w lipcu?

W lipcu, podobnie jak w czerwcu, w powietrzu atmosferycznym obecne są w wysokim stężeniu ziarna pyłku traw. Szczególnie w pierwszej połowie lipca stanowią one duże zagrożenie dla osób uczulonych na alergeny pyłku traw. W drugiej połowie lipca na przeważającym obszarze kraju stężenie pyłku traw nie przekracza już wartości średnich. Jedynie na Wybrzeżu, na Warmii i Mazurach oraz w górach w drugiej połowie lipca możemy spodziewać się wysokich stężeń pyłku traw. Gdy spada stężenie pyłku traw (w połowie lipca), wzrasta stężenie pyłku bylicy. Bylica jest pospolitym w całym kraju chwastem, porastającym rwy, hałdy piasku, nieużytki. W drugiej połowie lipca, w pogodne dni stężenie pyłku bylicy osiąga wysokie wartości (szczególnie na terenach podmiejskich).Na lipiec przypada intensywny okres pylenia pokrzywy. Na szczęście alergeny pyłku pokrzywy nie są dużym zagrożeniem dla alergików. W lipcu w szczytowym okresie pylenia jest komosa, ale i tak stężenie pyłku tego chwastu rzadko przekracza wartości średnie. W niskim stężeniu obecny jest też pyłek babki lancetowatej i babki szerokolistnej oraz w bardzo niskim stężeniu pyłek szczawiu. W lipcu odnotowywane są też w bardzo wysokim stężeniu zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladopsorium i zarodniki z rodzaju Alternaria. Jeśli w pierwszej połowie lipca w słoneczne dni, w czasie pobytu poza domem, występują u Ciebie objawy takie jak kichanie, świąd nosa i oczu, wodnisty katar i niedrożność nosa oraz łzawienie i zaczerwienie oczu, to jest bardzo prawdopodobne, że jesteś uczulony na alergeny pyłku traw lub alergeny zarodników z rodzaju Alternaria. Jeśli ww. objawy odczuwasz w drugiej połowie lipca, może to sugerować uczulenie na alergeny pyłku bylicy lub zarodniki z rodzaju Alternaria. Na pytanie, co pyli w lipcu, odpowiadamy: w lipcu pylą przede wszystkim trawy i bylica oraz babka, komosa, szczaw i pokrzywa.

 

 

Źródło: www.odetchnijspokojnie.pl

Sieci społecznościowe

Tagi