Ćwicz, aby się dobrze starzeć, nieważne, ile masz lat

Najnowsze badanie daje nadzieję tym, którzy nawet przez kilka dekad zaniedbywali ćwiczenia fizyczne i prowadzili siedzący tryb życia. Podjęcie aktywności fizycznej w średnim wieku wyraźnie zmniejsza ryzyko, że na starość będziemy poważnie chorzy lub niepełnosprawni.

Badanie to poszerza zasób wiedzy na temat tzw. udanej starości, która budzi coraz większe zainteresowanie naukowców, w miarę jak starzeją się społeczeństwa USA i Europy. Mianem „udanej starości” określa się zminimalizowanie osłabienia po 65 roku życia, obejmującego choroby przewlekłe, depresję czy obniżenie sprawności umysłowej bądź fizycznej.

Wcześniejsze badania wskazały na szereg dość oczywistych czynników, sprzyjających udanej starości: rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu i, jak byśmy tego nie oceniali, zamożność. Szczególnie ważna jest jednak aktywność fizyczna po osiągnięciu dorosłości. W zakrojonym na szeroką skalę badaniu, przeprowadzonym w Australii  na grupie 12 tys. mężczyzn w wieku 65-83 lat, ustalono, że ci, którzy ćwiczyli przynajmniej 5 razy w tygodniu po 30 minut, byli zdrowsi i żyli dłużej, niezależnie od takich zmiennych, jak palenie tytoniu, wykształcenie czy BMI.

Mniej jasna była jednak kwestia momentu podjęcia stałej aktywności fizycznej. Czy osoby, które zaniedbywały ją w młodości i we wczesnym wieku średnim, mogą jeszcze w istotny sposób wpłynąć na swoje zdrowie i długość życia? Sprawą tą zajęli się naukowcy z University College London i z innych instytucji, a wyniki ich badania zostaną opublikowane w British Journal of Sports Medicine.

Sięgnęli oni do ogromnego zasobu danych zebranych w ramach English Longitudinal Study of Aging, w którym monitorowano nawyki zdrowotne dziesiątków tysięcy Brytyjczyków na przestrzeni dziesięcioleci. Wyizolowano z niego odpowiedzi 3 454 zdrowych osób w wieku 55-73 lat, które konsekwentnie podawały informacje o swojej aktywności fizycznej i stanie zdrowia. Następnie sklasyfikowano respondentów pod kątem wyjściowej aktywności fizycznej w momencie rozpoczęcia badania i jej ewentualnych zmian po upływie 8 lat. Oceniono też stan ich zdrowia w tym okresie. Dane te zweryfikowano przy pomocy testów pamięci i myślenia, oraz mierników aktywności fizycznej, które kilkoro respondentów zgodziło się nosić przez tydzień.

U osób, które pozostawały aktywne przez cały czas, stwierdzono najmniej przypadków chorób przewlekłych, pogorszenia się pamięci czy sprawności fizycznej. Również ci, którzy podjęli aktywność fizyczną w wieku średnim, mieli lepsze wyniki, niż osoby, które przyjęły lub utrzymały siedzący tryb życia. Rezultaty te potwierdza inne badanie, które dowodzi, że mężczyźni, którzy zaczęli ćwiczyć po 50-tce, w ciągu następnych 35 lat wykazują się mniejszą śmiertelnością.

Uczestnicy brytyjskiego badania, którzy nie zaniedbywali ruchu, nie tylko wydłużyli swoje życie, ale także poprawili jego jakość. Przesłanie jest jasne: „Aktywność fizyczna powinna stać się częścią naszej codzienności” – jak to ujmuje dr Mark Hamer z University College London.

 

Na podst. Exercise to Age Well, Whatever Your Age, Gretchen Reynolds, New York Times.

Sieci społecznościowe

Tagi