Czas a wartość pieniądza

Ile tak naprawdę jest wart pieniądz dzisiaj?

Czy pieniądz otrzymany dzisiaj jest więcej warty niż będzie warty jutro?

Co to jest przyszła wartość pieniądza?

Jak można obliczyć przyszłą wartość pieniądza?

Kiedy można z niej skorzystać?

Pieniądz, jak wiemy, uczestniczy w wymianie towarowej i usługowej. Posiada więc wartość. Otrzymany dzisiaj pieniądz może zwiększyć nasze dochody lub pomniejszyć nasze zobowiązania (oczywiście pomijam tutaj wpływ inflacji, która ma ogromne znaczenia w ustalaniu wartości pieniądza).

Pojęcie wartości pieniądza w czasie wiąże się głównie z takimi kategoriami finansowymi, jak koszt pożyczki czy koszt kapitału własnego lub rzeczywista wartość dochodu. Wynika to z następujących powodów:

  • kwota, jaką obecnie mamy do dyspozycji, może być już teraz zainwestowana i może być źródłem zysków i wpływów finansowych ( i odwrotnie).
  • kwota, którą mamy do dyspozycji wcześniej, umożliwia wcześniejsze nabycie określonych, pożądanych dóbr (i odwrotnie).
  • otrzymanie pieniędzy w przyszłości wiąże się zazwyczaj z ryzykiem.

Oznacza to, że 1000zł będący do dyspozycji w chwili obecnej jest więcej warty niż ten sam 1000zł otrzymany w przyszłości.

Przy podejmowaniu decyzji mających skutki pieniężne istnieje konieczność sprowadzenia do porównywalności kwot pieniężnych przypływających w różnych okresach, czyli określenie ich rzeczywistej wartości na ten sam konkretny moment. Chodzi zarówno o koszty, jaki dochody. Dzięki regułom liczenia wartości pieniądza w czasie jesteśmy w stanie dokładnie określać rzeczywiste i porównywalne (a nie nominalne) koszty zaciąganych pożyczek, kredytów i innych płatności, a także otrzymywane dochody, bez względu na okres ich powstania. Tym punktem odniesienia może być okres bieżący, a może być nim również pewien okres w przyszłości. Kiedy punktem odniesienia jest okres bieżący, otrzymujemy wartość bieżącą. Gdy punktem odniesienia jest pewien okres w przyszłości, otrzymujemy wartość przyszłą. Wybór punktu odniesienia wynika z potrzeb, dla jakich sprowadza się określone kwoty do porównywalności.

Odpowiednie i prawidłowe wykorzystanie pieniądza powiększa nam zyski o odsetki. Odsetki więc są ceną. Chcąc korzystać ze środków pieniężnych, musisz zapłacić ustaloną cenę za pożyczkę od pożyczkodawcy.

Osoby lokujące środki pieniężne chcą uzyskać w określonym czasie dodatkowy przyrost wartości kapitału.

Można stwierdzić, ze pieniądz ma wartość w czasie;im szybciej go zainwestujemy, tym szybciej zwiększy jego wartość.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi