CZŁOWIEK MIESZKANIEM DLA RADOŚCI

Modlitwa jest wyrazem Naszych pragnień, dlatego św. Paweł  Apostoł mówi: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17). Cóż innego oznaczają Jego słowa, nawołujące do nieustannej modlitwy, jeśli nie to: Pragnijcie nieustannie otrzymać życie szczęśliwe od Tego, który może je dać” (św. Augustyn). Kiedy człowiek modli się szczerze, pozwala, aby Bóg wszedł w jego życie, aby w nim zamieszkał i czynił to, co sam uważa za najważniejsze. A ponieważ jest Bogiem pełnym dobroci i Dawcą życia wiecznego, będzie czynił człowieka szczęśliwym „od środka” .  Radość zadomowi się w człowieku i będzie on następnie obdarzał nią innych, którzy go otaczają, zmieniając w końcu także oblicze świata. 

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi