Czy awans społeczny i materialny osiągamy kosztem zdrowia?

Amerykanie kochają opowieści i karierach od pucybuta do milionera, nawet teraz, gdy nierówności w dochodach są coraz większe. Jednak ci, którzy wspinają się po szczeblach kariery, płacą często cenę, o której się mało słyszy: sukces w szkole i w pracy może mieć długotrwałe reperkusje dla zdrowia.

Dzieci z rodzin o niskich dochodach mają zwykle gorsze wyniki w szkole, są bardziej narażone na wczesną ciążę, częściej zażywają narkotyki. Ale mimo tych ryzyk, znacząca mniejszość pokonuje przeciwności, unika narkotyków, ma dobre stopnie i kończy studia.

Psychologowie nazywają takie dzieci odpornymi.

Przed laty zaczęliśmy badać tych odpornych, młodych ludzi, starając dowiedzieć, czy sukces przekłada się też na korzyści dla zdrowia. Okazało się, że jest odwrotnie. Konwencjonalnie rzecz biorąc, ci młodzi ludzie odnieśli sukces, ale ich fizyczne zdrowie szwankuje.

Przed 15 laty Gene Brody rozpoczął badanie grupy 489 młodych Afroamerykanów, z małych miejscowości w Georgii. Większość pochodziła z rodzin, gdzie rodzice pracowali, ale ubogich Kontynuowaliśmy te badania i znaleźliśmy podgrupę „dzieci odpornych”, które, mimo przeszkód, były w wieku 11 lat dobrze oceniane przez nauczycieli jako pilne, skoncentrowane na szkolnych sukcesach i mające społeczne umiejętności.

Badaliśmy tę grupę, aż jej członkowie ukończyli 19 lat. Młodzi ludzie, dobrze oceniani w wieku 11 lat, zwykle unikali takich problemów, jak narkotyki czy łamanie prawa. Ale głębsze badania pokazały, że ci odporni byli, w porównaniu ze swymi rówieśnikami, bardziej otyli, mieli wyższe ciśnienie i produkowali więcej hormonów stresu, takich jak kortyzol czy adrenalina. Ich zdrowie było w gorszym stanie niż u tych, którzy w wieku 11 lat byli ocenieni przez nauczycieli jako agresywni i aspołeczni. Byli narażeni na ryzyko cukrzycy i nadciśnienia.

Gdy poszli na studia, mieli gorsze zdrowie niż ich rówieśnicy, którzy nie studiowali, a także gorsze, niż ich koledzy z bogatszych rodzin. Inne badania pokazują, że czarni absolwenci szkół wyższych żyją krócej, niż biali.

Badani przez nas młodzi ludzie w większości byli pierwszymi w rodzinie studentami. Czuli ogromną wewnętrzną presję, by osiągnąć sukces i by pokazać rodzicom, że wyrzeczenia się opłaciły. Wielu z nich miało poczucie odizolowania od rówieśników. Na presję odpowiadali zdwojeniem wysiłków. Byli wyczerpani, zaniedbywali odpoczynek i sen, a kompensowali to jedzeniem.

Można by opracować program pomocy dla tych młodych ludzi, np. skontaktować ich z mentorami, którzy mieli podobne doświadczenia. Przede wszystkim, trzeba zwiększyć inwestycje w szkoły podstawowe, by dzieci z rodzin biedniejszych były lepiej przygotowane do dalszej nauki. Politycy powinni zrobić wszystko, co możliwe, by ci ludzie, którzy realizują amerykańskie marzenie o sukcesie, mogli się również cieszyć dobrym zdrowiem.

 

Na podst. Can Upward Mobility Cost You Your Health?, Gregory E. Miller, Edith Chen i Gene H. Brody, The New York Times

 

Sieci społecznościowe

Tagi