Czy ludzie kreatywni żyją dłużej?

Czy bycie kreatywnym wydłuża życie? Nowe badanie, opublikowane w Journal of Aging and Health, dowodzi, że tak. Wśród wielu „składowych” kreatywności znajduje się „otwartość”. Łączy się ją z długowiecznością bardziej, niż ciekawość, elastyczność poznawczą, inteligencję czy upodobanie do nowych idei. 

Badacze wskazują także na zdolność osób kreatywnych do radzenia sobie ze stresem, jako na kluczowy czynnik ich długowieczności. Często postrzegają one problemy jako wyzwania, którym należy sprostać, a nie jako przeszkody nie do pokonania.  

W raporcie czytamy: „Bardzo kreatywne jednostki zachowują integralność swoich sieci neuronowych nawet do późnej starości”.   

U osób szukających wyzwań pewne obszary mózgu wytwarzają więcej połączeń nerwowych, wspomagających komunikację między jego różnymi częściami. Ludzie kreatywni mają zwykle więcej istoty białej, aby wesprzeć neurony w tworzeniu tych połączeń… co otwiera drzwi do przemyśleń typu „jajko, czy kura”. Mózg „okablowany” tak, by być bardziej kreatywnym, zmniejsza się później, niż przeciętnie u ludzi, a jego zdolności twórcze z wiekiem się poprawiają. Wszystko to prowadzi do wniosku, że posiadanie odpowiedniego ujścia dla swoich pomysłów może odgrywać rolę w tym, do jakiego stopnia jesteśmy kreatywni.

Zdolności twórcze różnią się od zwykłej inteligencji, poza tym, jedni ludzie są bardziej kreatywni od innych. Niemniej uważamy, że każdy jest tu obdarzony na swój wyjątkowy sposób. Chodzi o to, by to odkryć.   

W głębszym, filozoficznym sensie, kreatywność to możliwość wejrzenia w samego siebie, aby stwierdzić, co się „tam” dzieje. W procesie twórczym niezbędna jest akceptacja faktu, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Właściwe - prowadzą do niezwykłych odkryć. Innowatorzy i ci, którzy znajdują nietypowe rozwiązania, często są, oczywiście, bardziej „obdarzeni”, ale też ciężko pracowali, by rozwinąć swoje „dary”. Jeśli i ty zainwestujesz w swoją kreatywność, zapewne, tak jak oni, zwiększysz swoje szanse na długie życie.

 

Na podst. DO CREATIVE PEOPLE LIVE LONGER?, Tom LeDuc, worldlifeexpectancy.com

Sieci społecznościowe

Tagi