Czym powinieneś się kierować, podejmując decyzję inwestycyjną na rynku nieruchomości?

Czym powinieneś się kierować, podejmując decyzję inwestycyjną na rynku nieruchomości?

W zakresie swoich indywidualnych preferencji:

- trzeba ocenić swoją skłonność do ryzyka i oczekiwania co do zwrotu z inwestycji,

- to co ważne przy wszystkich decyzjach inwestycyjnych – powinieneś określić horyzont czasowy inwestycji,

- należy zdecydować, czy inwestujesz za swoje zasoby ,z udziałem kapitału obcego, czy wykorzystując wyłącznie kapitał obcy.

 

W zakresie uwarunkowań rynkowych należy brać pod uwagę:

- koniunkturę gospodarczą i zakres interwencjonizmu państwowego,

- prognozy demograficzne, perspektywy urbanizacji,

- dostępność do kredytów, wysokość oprocentowania kredytów, inflację.

 

W zakresie uwarunkowań prawnych należy brać pod uwagę:

- ograniczenia wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego w miejscu lokalizacji nieruchomości,

- wymogi w zakresie ochrony środowiska,

- system podatkowy i kierunki jego zmian,

- stopień uregulowania systemu własnościowego.

 

Rodzaje ryzyka w inwestowaniu w nieruchomości:

- sytuacja gospodarcza i zmiany polityki gospodarczej,

- nadpodaż nieruchomości,

- zmiany w podatkach,

- niekorzystne zmiany w otoczeniu,

- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- szybkie zużycie funkcjonalne nieruchomości,

- spadek popytu wśród najemców i ich niewypłacalność,

- zagrożenie spłaty kredytu z powodu małej dochodowości inwestycji,

- zmiana stóp oprocentowania.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, transakcje na rynku nieruchomości należą do trudnych, są skomplikowane proceduralnie, wymagają skrupulatności w ocenach, ale i nieraz przysłowiowego nosa i swoistej fantazji. Wymagają umiejętności ekonomisty, finansisty, prawnika, rzeczoznawcy majątkowego, ale i swoistego filozofa o znajomości natury ludzkiej.

Inwestując na rynku nieruchomości, korzystasz z usług wyspecjalizowanych pośredników, kredytodawców, deweloperów i rzeczoznawców: budowlanych, majątkowych, prawno-hipotecznych, i innych. To skomplikowany, powiązany z wieloma innymi dziedzinami życia, ale i barwny rynek.

Również wśród swoich konkurentów, czyli innych inwestorów, spotykasz różnych przedstawicieli; instytucjonalnych i indywidualnych, przyszłych posiadaczy i użytkowników zarabiających na czynszach i częstej rotacji samych nieruchomości, inwestujących indywidualnie, ale i uczestniczących jak akcjonariusze w transakcjach wspólnych i złożonych.

Grunty, domy, mieszkania drożeją na naszych oczach. Różnice w stopniu zurbanizowania i poziomie cywilizacyjnym w Polsce i „starej” UE powodują, że będą drożeć w dalszym ciągu. Oczywiście, nie wszystkie nieruchomości. Jak wspomniałem wcześniej – uczestniczysz w bardzo skomplikowanymi zróżnicowanym rynku i musisz działać wybiórczo. Jeśli nie grunty budowlane, to rekreacyjne, jeśli nie domy, to mieszkania, jeśli nie apartamenty, to kawalerki albo biurowce, albo powierzchnie handlowe, a może pensjonaty lub hotele. Koniunktura w poszczególnych obszarach rynku może być różna, ale trend z natury rzeczy będzie wzrostowy.

Najszybciej drożeją nieruchomości w miastach i na terenach podmiejskich i typowo wypoczynkowe, w atrakcyjnych okolicach. Ale dobrze i wszechstronnie analizując ofertę, możesz np. kupić działki, obecnie będące użytkami rolnymi i zarobić na samym przekwalifikowaniu ich na grunty przeznaczone pod budowę. Przyczyna podwyższenia cen może być planowana budowa drogi, osiedla, hotelu bądź inna inwestycja infrastrukturalna w pobliżu tych działek.

Obserwuje się z perspektywy lat, że każda lokata w nieruchomości jest wysoce rentowna. obserwacje te, a przede wszystkim otwarcie się Polski na Europę i świat wskazują, że w perspektywie kilku i kilkunastu lat lokata lub inwestycja w nieruchomości będzie wysoko zyskowna.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi