Dalekosiężny charakter odpowiedzialności społecznej firm

Właściwie, jeśli spojrzeć na to z perspektywy długoterminowej, a nie doraźnej, jedno z drugim idzie w parze. To, co jest opłacalne tylko na krótką metę (działanie na skróty czy ignorowanie kosztów społecznych), nie służy interesom firmy, ani ogółu.

Kapitalizm to największy napęd dobrobytu, jaki dotąd udało się stworzyć, ale umowa społeczna między kapitalistami a obywatelami dotyczy zapewnienia wzrostu, który jest zyskowny, zrównoważony i obejmuje wszystkich – spółki, udziałowców i interesariuszy.

To nie jest nowy pomysł. Już w 1759, w swojej „Teorii uczuć moralnych” Adam Smith stwierdził, że obowiązkiem przedsiębiorców jest troska o społeczeństwo, w którym funkcjonują.

Długoterminowe, uwzględniające wszystkich podejście napędza wartość. Definicja tego, co „długoterminowe” będzie się wprawdzie różnić zależnie od branży, ale zawsze oznacza wybieganie myślami poza okres własnej kadencji w firmie i rozważanie ostatecznego wpływu podejmowanych decyzji na wszystkich interesariuszy – wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim.

 

Na podst. The Long-Term Case for Corporate Social Responsibility, Dominic Barton, The Wall Street Journal

Zdjęcie: iStock

Sieci społecznościowe

Tagi