Dieta i styl życia wpływają na ekspresję genów związanych z prostatą

Odpowiednie zmiany w stylu życia mogą wpłynąć na postępy raka prostaty – wynika z badań epidemiologicznych i prospektywnych. Niestety, wciąż bardzo słabo rozumiemy mechanizmy molekularne, poprzez które lepsza dieta i styl życia mogłyby oddziaływać na mikrośrodowisko tego gruczołu.

Podczas pilotażowego badania sprawdzono zmiany w ekspresji genów, związanych z prostatą, w przypadku grupy mężczyzn z niskim ryzykiem raka tego gruczołu, u których zredukowano terapię chirurgiczną, hormonalną czy radioterapię, a w zamian radykalnie zmienili oni swą dietę i styl życia (w tym czasie nadzorowano też progresję nowotworu).

Stwierdzono u nich znaczną poprawę, jeśli chodzi o wagę, otyłość brzuszną, ciśnienie krwi i profil lipidowy, a nadzór pacjentów niskiego ryzyka okazał się bezpieczny. Od 30 uczestników uzyskano profile ekspresji genów, porównując próbki RNA pobrane za pomocą biopsji prostaty przed eksperymentem i po jego zakończeniu, po 3 miesiącach.

Po interwencji (w postaci zmiany diety i stylu życia) wykryto 48 regulacji transkrypcji genów w górę i 453 regulacje w dół. Analiza ścieżek pokazała znaczne modulacje procesów biologicznych, które odgrywają krytyczną rolę w powstawaniu guzów, w tym metabolizmu białek, a także modyfikacje, jeśli chodzi o wewnątrzkomórkowy ruch protein i ich fosforylację.

Intensywne zmiany w diecie i stylu życia mogą modulować ekspresję genów odpowiedzialnych za prostatę. Zrozumienie molekularnej odpowiedzi tego gruczołu na owe zmiany może przyczynić się do rozwoju skutecznej prewencji i nowych terapii. Potrzebne są jednak dalsze próby kliniczne, aby potwierdzić uzyskane rezultaty. 

 

Na podst. Changes in prostate gene expression in men undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention, J. Craig Venter

Sieci społecznościowe

Tagi