Dlaczego firmy powinny skupić się na przepływie gotówki

Wartość każdej firmy to bieżąca wartość netto jej przyszłych przepływów gotówkowych. Wiedza o bieżących przepływach pieniężnych i zarządzanie przyszłymi jest fundamentalna, jeśli chodzi o tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Ale większość szefów firm woli skupiać się na zyskach i zyskach na akcję.

Sprawozdanie finansowe można stosunkowo łatwo „przekształcić", zwłaszcza dla celów wewnętrznego zarządzania, tak, aby odzwierciedlało przepływy gotówkowe, generowane przez biznes.
Przepływy te można wykorzystać do obsługi wierzycieli, wypłaty zwrotu udziałowcom czy do zainwestowania w firmę. Bieżące przepływy gotówkowe mogą też być podstawą szacowania przyszłych przepływów, które, jeśli są właściwie zdyskontowane, służą do określenia „rzeczywistej" wartości biznesu. A wtedy, każda decyzja, nieważne, czy operacyjna, inwestycyjna, czy finansowa, powinna by oceniana pod względem jej wpływu na rzeczywistą wartość firmy w przeliczeniu na akcję.
Jeśli chodzi o wpływ generowania dodatkowych przepływów pieniężnych na rzeczywistą wartość firmy (zakładając 2-3% rozsądne tempo wzrostu gotówki i 8-10% stopę dyskontową kosztu kapitału), to wytworzoną gotówkę można pomnożyć 12-30 razy.

 

 

Na podst.Why Companies Need to Focus on Cash Flow, Robert Howell

Sieci społecznościowe

Tagi