Dlaczego kluczowe trendy długoterminowe są ważne dla dobierających spółki?

Mieszanka zmian demograficznych, klimatycznych i zmian na rynkach wschodzących będzie miała długoterminowy wpływ na popyt i podaż, a także na biznesową równowagę wielu spółek. Inwestorzy muszą nie tylko być na te trendy wyczuleni, lecz także rozumieć, jak przedsiębiorstwa przystosowują się do nowych zjawisk w globalnym środowisku operacyjnym.

Czasami trudno jest zidentyfikować długoterminowe motywy inwestycyjne i włączyć je do procesu doboru akcji. Ciągły napływ informacji z całego świata może sprawić, że kwestie krótkoterminowe wydają się ważniejsze. Fragmentaryzacja danych prawdopodobnie wpływa na nasze wzorce poznawcze. W rezultacie, rozproszenie uwagi może prowadzić do nadmiernego handlu krótkoterminowego. Zdaniem Nicholasa Carra, dostęp do informacji bywa przydatny, ale zarazem - „przeprogramowuje nasz proces poznawczy i ogranicza tzw. głębokie zainteresowanie informacją”. W takich warunkach, szczególnie ważne stają długoterminowe plany inwestycyjne, które pomagają odsiać bieżący szum.

Sednem debaty jest, tak naprawdę, kwestia trwałości i długookresowej konkurencyjności. Trzeba czasu, aby skutki długoterminowych trendów zaczęły być odczuwalne, ale gdy to się już stanie, potrafi być bolesne. Spółki, które nie mają na tyle wyobraźni, aby wykorzystać trendy albo przynajmniej na nie uważać, mogą bardzo stracić na konkurencyjności. Dla inwestorów niezwykle ważne jest zrozumienie, jak najprawdopodobniej będzie ewoluować środowisko operacyjne firm, w które inwestują.

Demografia: cicha rewolucja

Demografowie przewidują, że do 2050 r. populacja świata wzrośnie do 9,6 mld. osób. To, w połączeniu ze wzrostem średniej długości życia (z 47 lat w 1950 r. do 77 w 2050 r.) i bezprecedensowym starzeniem się społeczeństw (liczba seniorów potroiła się w ostatnich 50 latach i potroi się znowu przez kolejnych 50), ma poważne implikacje. Wzrost współczynnika obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym ma duży wpływ na konsumpcję, a także modele oszczędzania i systemy emerytalne. 30 lat temu nie istniały gospodarki, w których ludzie starsi konsumowaliby więcej, niż młodzi. W 2010 r. takich gospodarek było już 23. W 2014 r. ma ich być 89.

Inny aspekt tych ważnych demograficznych przeobrażeń to przewidywany rozrost globalnej klasy średniej. W latach 1980-2009 liczba osób, które się do niej zaliczają, wzrosła o 700 mln, sięgając 1,9 mld. Przewiduje się, że do 2030 r. dołączy do nich kolejne 3,6-4,9 mld ludzi.

Gospodarki wschodzące odpowiadają za 80% populacji świata. Do 2050 ma to już być 90%. W związku z tym, rośnie też ich udział w globalnym PKB. W tej chwili przekracza on już 50%. Co ciekawe, wzrost klasy średniej częściowo wynika z efektu bogactwa na rynkach wschodzących. Mimo iż normowanie polityki monetarnej w wielu krajach może na krótką metę zaszkodzić tym gospodarkom, nadal istnieją szanse na ich długoterminowy wzrost. Zyski pochodzące z rynków wschodzących stanowią 29% indeksu MSCI All Country World, jednak naszym zdaniem, nadal nie został zrealizowany cały ich potencjał. Kluczem do dobrego doboru akcji z rynków wschodzących będzie zrozumienie, jak rozegra się tam przystosowanie do przejściowego etapu pokryzysowego. Różnorodność rynków rozwijających się stanie się bardziej oczywista, gdy cykle dojrzewania będą przebiegać w różnym tempie.

Zmiany klimatyczne: zjawisko narastające, a nie jednorazowe

Zmiany w działalności człowieka nastąpiły gwałtownie. Ich wpływ na klimat odczuwamy z opóźnieniem, ale jest on bardzo silny. W maju 2013 r. zawartość CO2 w atmosferze, w okolicach obserwatorium Mauna Loa na Hawajach, przekroczyła krytyczny poziom 400 cząstek na milion. Ponieważ emisje CO2 się kumulują, trudno odwrócić tę zmianę.

Obecna polityka ograniczania emisji nie wystarczy, aby rozwiązać strukturalne problemy, związane ze zmianami klimatu. Z powodu kryzysu finansowego kwestie ekologiczne straciły w oczach polityków na ważności. Jeśli nic nie zostanie zrobione, konsekwencje mogą być drastyczne. Sprawą tą muszą zająć się decydenci, a firmy mogą znaleźć dobre możliwości biznesowe, związane z pomocą w ograniczaniu zmian klimatycznych lub z adaptowaniem się do nich.

Opisane wyżej trendy będą się dalej rozwijać przez wiele lat, jednak nie należy lekceważyć wpływu, który będą zyskiwać w miarę, jak będą dojrzewać i się ze sobą splatać.

 

 

Na podst. Why Key Long-Term Trends Matter to Stock Pickers, Virginie Maisonneuve, PIMCO

 

 

Sieci społecznościowe

Tagi