Dlaczego radość jest taka ważna Jan Luter OSB

Dlatego radość jest tak ważna, gdyż tu na ziemi przechodzimy wiele prób.

 Aby być świętym, móc stanąć przed Bogiem i być czystym jak łza, trzeba nam najpierw przejść przez wiele doświadczeń.

Ale wcześniej, żeby nie zgorzknieć jak i nie zniechęcić się, trzeba już dziś ucieszyć się tym, co nas czeka w wieczności.

 Wtedy to siłą napędową w naszym życiu będzie ufna i radosna nadzieja na lepsze jutro.

 A co nas czeka?

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę i chwałę i część przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go: wy w Niego teraz choć nie widzieliście… natomiast wierząc ucieszycie się radością niewymowną, wtedy gdy osiągniecie cel waszej wiary zbawienie dusz.

Święty Piotr zachęca nas abyśmy w naszym życiu, nieustannie i to z pasją radości, pogłębiali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i ciągle doskonalili swoją miłość ku Bogu.

Bóg jest zawsze pewnym gwarantem by Mu zaufać, na Nim się oprzeć, Jemu powierzyć swoje życie i Nim się uradować.

 Tylko w Bogu jest pełnia życia, szczęścia i radości.

Bóg, w swej Ojcowskiej dobroci, patrzy na nas, ogarnia nasze życie ziemskie i to przyszłe w wieczności, jako jedną całość.

Z kolei człowiek, żyjący na tej ziemi, który jest uwikłany w wiele spraw tego świata, często nie rozumie Bożej pedagogiki.

Dlatego dziś Jezus Chrystus, nasz Mistrz, który nas odkupił, chce doświadczyć naszej wiary, miłości i oczyścić nas, byśmy kiedyś jaśnieli jak złoto przed Ojcem w Niebie.

 Winniśmy tedy z ochotą otworzyć nasze serca i z radością biec na spotkanie Pana.

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi