Dokąd zmierzasz? Określenie celów finansowych

Od nas samych zależy, czy przejmiemy odpowiedzialność za planowanie naszych finansów osobistych. Opanowanie umiejętności gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi zwiększa szanse naszej niezależności finansowej. jeżeli potrafisz zorganizować swój budżet i wywiązywać się ze swoich zadań, to wiesz, dokąd zmierzasz.

Przygotowanie planu zawierającego szczegóły realizacji budżetu jest dokładnie opracowanie mapy z wyznaczonym szklakiem.

Trzeba zadać sobie pytania:

  • Dokąd zmierzam?
  • W jaki sposób tam dojdę?
  • Jak się dowiem, że dochodzę do celu?

Odpowiadanie, „dokąd zmierzam”, to wytyczanie celów.

Odpowiadanie „w jaki sposób tam dojdę”, to nic innego jak planowanie.

Jak można się dowiedzieć, że dochodzimy do celu? Po prostu trzeba na bieżąco kontrolować stan realizacji celów.

Cele można podzielić na:

  • krótkookresowe – do 3 lat,
  • średniookresowe – od do 10 lat,
  • długookresowe – powyżej 10lat.

Przy określaniu celu powinieneś ustalić czas potrzebny do jego zrealizowania.

 

Źródło: Lipiński Marek, Organizowanie i planowanie własnych finansów, wyd. Helion, Gliwice 2009.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi