DOŚWIADCZENIE WIARY cz.1 - JAN LUTER OSB

Słyszymy często jak ludzie oceniają samych siebie: jestem wierzący, jestem niewierzący, jestem ateistą. Ale takie określenie samych siebie jest bardzo uproszczone i nie prawdziwe.

Tak naprawdę nie ma ludzi niewierzących, a jeśli sami tak mówią to się oszukują, ale jest pytanie w co wierzą i komu.

Wystarczy spojrzeć wokół siebie i dojrzeć, ale okiem zdrowym i czystym: całą przyrodę i człowieka, który został obdarzony niezwykłymi darami, by się zachwycić, rozpoznać i uwierzyć, że to nie przypadek tak zrządził, ale stoi za tym ktoś mądry, potężny i pełen miłości.

A jest nim Bóg.

Bóg tak sprawił i tak urządził wszechświat, by człowiek z tego co go w świecie otacza, mógł rozpoznać i uwierzyć, że sprawiła to ręka Boża i uwierzyć, że jest Bóg.

Ale Bóg idzie jeszcze dalej i troszczy się o każdego człowieka, tak jak każda matka o swoje niemowlę.

Bóg po tym ziemskim życiu chce nam dać coś pięknego w wieczności.

I dlatego dał nam wolną wolę, byśmy jako wolne stworzenia, sami wybrali Boga, ukochali Go i do Niego wrócili, by nas mógł obdarzyć pełnią szczęścia. Ale człowiek po drodze zagubił się, jak syn marnotrawny, dał się oszukać szatanowi, ojcu kłamstwa, a skutki stały się opłakane.

Człowiek został wypędzony z raju, weszła na świat śmierć, a Niebo zostało zamknięte.

Bóg już w raju obiecał człowiekowi, że w czasach ostatecznych przyjdzie Mesjasz i naprawi wszystko. A tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

Jezus w całej pełni objawił kim jest Bóg i jak bardzo nas ukochał.

Bóg w Trójcy jedyny: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

Jedność w Troistości.

W Bogu jest pełnia miłości i jedności. Właśnie w Piśmie Świętym Nowego Testamentu mamy zapisane i ukazany głęboki dialog Syna Bożego z Bogiem Ojcem, gdzie Jezus wielokrotnie powtarza: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».(J 10,37-38)

Jezus chodząc wołał: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»(Mk 1,14-15)

Żeby uczniów utwierdzić w wierze i męstwie, Jezus zapowiada zesłanie Ducha Świętego.

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14,26-27)

Aby nasza wiara była żywa i mocna to musi być ciągle zasilana przez modlitwę, przez czytanie Pisma Świętego, a także pełnienie dobrych uczynków.

Myślę, że każdy człowiek bez względu jaka jest jego wiara, w pewnym momencie swego życia będzie doświadczony przez Boga. Bóg jest Bogiem żywym i w którejś chwili naszego życia zażąda od nas nowej wiary i nowej miłości.

On chce nas zbawić. Chce nam dać Niebo i pełnię szczęścia w bliskości Siebie.

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi