DUCHOWOŚĆ LIDERA W JEGO CODZIENNOŚCI o. Włodzimierz Zatorski

Duchowość lidera musimy budować w wymiarze obecnego życia na tym, co jest jego zwykłym obowiązkiem i działaniem. Co jednak należy do tych zwykłych zajęć i obowiązków lidera?

Wydaje się, że pracę lidera charakteryzują następujące zadania:

  1. Spotkania z ludźmi zarówno tymi, którymi zarządza, jak i partnerami współpracy, kontrahentami, klientami, władzą wyższą i urzędami państwowymi.
  2. Odpowiedzialność za całość obejmująca nie tylko to, co od niego samego bezpośrednio zależy, ale także to, co robią jego podwładni.
  3. Myślenie o przyszłości poprzez tworzenie koncepcji rozwoju, planowanie, przewidywanie ewentualnych skutków działań, myślenie o rozwoju firmy i pracowników.

Każda z tych dziedzin staje się bardzo ważna w jego życiu duchowym zarówno jako szansa na rozwój, jak i jako możliwe zagrożenie duchowe. Wydaje się, że warto przyjrzeć się tym trzem podstawowym wymiarom misji lidera właśnie od strony budowania własnej duchowości.

Sieci społecznościowe

Tagi