ETYKA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Świat, również – a może zwłaszcza – ten zglobalizowany, potrzebuje jak tlenu etosu, wartości i cnót. Potrzebne są zasady, takie jak uczciwość i fair play, których powinny (i są w stanie) przestrzegać wszystkie firmy. W dłuższej perspektywie wartości te się opłacają. To one między innymi umożliwiły miastom hanzeatyckim w basenie Morza Bałtyckiego osiągnięcie wielkiego bogactwa i znaczenia. Ale również tutaj powinniśmy ostrzec przed pochopnym moralizowaniem. Moim zdaniem mamy tendencję do nadmiernego pouczania. Przed laty zdarzało mi się żartować: „To, co w Afryce, określa się mianem korupcji, nazywa się u Nas prowizją”. Obecnie w Niemczech i w całej Europie również w tej dziedzinie chcemy być świętsi od papieża. Nasze kampanie antykorupcyjne prowadzą jednak często do osobliwych sytuacji – dziś nawet przyjęcie bukietu kwiatów może pociągnąć za sobą podejrzenia o przekupność. Nieznajomość właściwej miary to chyba typowo niemiecka cecha!

 

Notker Wolf OSB,  Zdobądź siły na zmianę życia, Wydawnictwo Święty Wojciech, str 232  

Sieci społecznościowe

Tagi