Finanse osobiste - Co uznamy za aktywa w naszym gospodarstwie domowym?


Czy dom należy do moich aktywów?

      Z punktu widzenia księgowości można powiedzieć, że tak, ale przecież jest on przyczyną kosztów. Muszę go remontować, dbać o niego, spłacać kredyt zaciągnięty na jego budowę, wydając dodatkowe środki pieniężne. Tak naprawdę nie przynosi mi on żadnych dochodów, lecz generuje same koszty. Można więc potraktować go jako pozycję aktywów nieprzynoszącą dochodów.
    Zastanów się, jakie tworzysz aktywa i czy te aktywa przynoszą dodatkowe dochody pasywne. Może niektóre aktywa nieprzynoszące dochodów warto spieniężyć i zamienić na aktywa przynoszące dochody w postaci odsetek. Takimi aktywami mogą być aktywa finansowe: akcje, fundusze, inwestycje, obligacje. Mogą nimi być nieruchomości, które przynoszą dochody z tytułu najmu. Kolejna część książki opisuje rodzaje aktywów i ich klasyfikację w naszych finansach osobistych. Ujęcie to pozwoli lepiej zrozumieć produktywne wykorzystanie aktywów w gospodarstwie domowym.
     W literaturze z zakresu rachunkowości i finansów można znaleźć wiele definicji aktywów. Definicje te obejmują składniki majątku przedsiębiorstwa, brakuje natomiast definicji aktywów gospodarstwa domowego. Analizując aktywa, powinniśmy nasze gospodarstwo domowe potraktować jak przedsiębiorstwo w uproszczonej formie.

 

Źródło: Lipiński Marek, Organizowanie i planowanie własnych finansów, wyd. Helion, Gliwice 2009.

 

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi