Finanse osobiste - Określanie źródeł wpływów

      Różne metody generowania przychodów wymagają różnego nastawienia i osobowości człowieka, różnych umiejętności i różnego wykształcenia. Różni ludzie odmiennie podchodzą do źródeł pozyskiwania przychodów. Jedni są konserwatywni i wygodni – ci wybierają pracę najemną na etacie. Drudzy są aktywni i wybierają wielorakie metody pozyskiwania przychodów. Wszystkie pieniądze są takie same, ale sposób ich zarabiania może być różnorodny. Jedni ludzie chcą być pracownikami – czują się wtedy bezpiecznie i komfortowo. Inni chcą samodzielnie  i twórczo kreować przychody. Jeszcze inni chcą mieć firmę, ale nie kierować nią. Są też zwolennicy inwestowania w instrumenty kapitałowe (akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości itp.). większość z nas ma po trochu skłonności do wszystkich tych rodzajów aktywności. Warto więc przeanalizować swoje predyspozycje i wykorzystać te przemyślenia do różnicowania i zwiększania swoich przychodów. Najważniejsza jest efektywność naszej działalności – wybieramy tylko te rodzaje aktywności, które maksymalizują nam przychody. Nie ma sensu różnicować źródła przychodów i być biednym, pokrywać straty jednego źródła zyskami z drugiego. Jednocześnie dobrze by było, gdybyśmy uświadomili sobie, że nasz majątek osobisty (budżet domowy) możemy pracować sami, ale mogą też pracować za nasz nasze pieniądze.

Skąd pochodzą Twoje wpływy? Czy tylko z wykonywanej pracy, czy może też z prowadzonej działalności gospodarczej? Co dzieje się z Twoim dochodem na koniec każdego miesiąca? Czy uzyskujesz dodatkowe wpływy z tytułu dochodu pasywnego?

                Aby odpowiedzieć na te pytania, najpierw ustal kategorie pochodzenia dochodów:

  • dochody pasywne (aktywa-które pracują na Ciebie, a Ty nie musisz pracować),
  • dochody z tyłu działalności gospodarczej,
  • wynagrodzenie za pracę.

W pierwszej kolejności uwzględniłem dochody pasywne – ze względu na ich szczególne znaczenie

w finansach osobistych.

Co one tak naprawdę oznaczają?

Dochody pasywne – pojęcie mało popularne w Polsce, oznaczające okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osiągnięcie dochodu pasywnego wymaga jednakże sporo uwagi oraz wiedzy. Istnieje wiele przykładów źródeł dochodów pasywnego.

Przykłady dochodów pasywnych:

  • odsetki z depozytów bankowych
  • dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości
  • dochody z tytułu marketingu sieciowego
  • dywidenda z posiadanych akcji i udziałów
  • dochody z praw autorskich, licencji, patentów
  • dochody z funduszy inwestycyjnych
  • renta, emerytura, świadczenia rodzinne

Można powiedzieć śmiało, że są to aktywa, które pracują na Ciebie. Wydatki na te źródła są więc korzystne dla wydatkującego. Każdy z nas skupia swoją uwagę na wydatkach, traktując wpływy jako rzeczywistość, która jest dana, jest niezmienna, stała. A czy nie warto zachowywać się aktywniej, agresywniej – wycisnąć „sok” z wpływów? Negocjuj swoje warunki pracy, negocjuj warunki najmu, czynszu, szukaj ciekawych inwestycji. Jeżeli spojrzysz krótkookresowo to zarobisz niewielkie pieniądze, ale gdy Twój horyzont czasowy się wydłuży, zwiększy się także dochód.

 

Źródło: Lipiński Marek, Organizowanie i planowanie własnych finansów, wyd. Helion, Gliwice 2009

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi