Finansowanie startupów - część 2

Początkujący przedsiębiorca musi stąpać po cienkiej linie: z jednej strony, myśleć o tym, jak sfinansować przedsięwzięcie, a z drugiej - koncentrować się na szerszych celach, związanych rozwojem firmy. Oto kilka pomysłów, które mogą być przydatne na wczesnych etapach kariery przedsiębiorcy i tworzenia spółek. Pomysły te mają związek z finansowaniem:

5. Istotna jest ocena i zrozumienie wyceny. Wielu początkujących przedsiębiorców często ma nierealistyczne oczekiwania, co do wyceny. Kluczową sprawą jest to, aby zachowali tu obiektywizm, gdyż wyceny potrafią być różnorodne, skomplikowane, długotrwałe i trudne. Wycena startupu i wczesna runda finansowania to szczególnie krytyczne elementy. W istotny sposób wpływają na wielkość kapitału, zarówno bezpośrednio, jak i w przyszłości. Wycena przed inwestycją nie może być w pełni stosowana na wczesnym etapie rozwoju. Wycena musi być poza tym sprawdzona przez dobrego profesjonalnego doradcę i prowadzić do właściwego rozwodnienia i podziału akcji.

6. Bądź zawsze świadomy swych udziałów w spółce i kontroluj możliwe zmiany w tym zakresie. Zmiany mogą być wynikiem różnych okoliczności, takich jak finansowanie przy niskiej wycenie, przyznanie nowych opcji i akcji inwestorom albo zapisy przeciwdziałające rozwodnieniu kapitału.

7. Musisz rozumieć różne źródła finansowania wczesnego stadium. Większość firm na wczesnym etapie nie kwalifikuje się do finansowania bankowego. Zazwyczaj zaczynają od wsparcia przyjaciół i rodziny, w postaci pożyczek lub poręczeń. Ten rodzaj finansowania jest zwykle łatwy, szybki i pozornie atrakcyjny. Jednak może się łączyć z trudnymi zobowiązaniami i wadami, jeśli coś pójdzie nie tak. W miarę, jak firma się rozwija, przedsiębiorcy mogą mieć więcej możliwości pozyskiwania finansowania z takich źródeł, jak prywatni inwestorzy, firmy typu venture capital i private equity. Większość z tych możliwości to dobre źródła finansowania, ale trzeba być niezwykle ostrożnym, gdyż mamy tu do czynienia z profesjonalistami. Z reguły, większość aniołów biznesu czy venture kapitalistów to firmy inteligentne i beznamiętne. W sumie, przedsiębiorcy mają coraz lepsze sposoby kojarzenia kapitału własnego i pożyczek od akcjonariuszy oraz innych stron. Jeżeli akcjonariusze wnoszą kapitał własny, bardzo ważne jest, aby udokumentować procentowy udział, który otrzymują. Profesjonalni inwestorzy zwykle żądają zamiany udzielonych wcześniej pożyczek na udziały. Należy być na to przygotowanym. Bycie elastycznym jest kluczowe.

8. Pomaga to, że ma się doświadczonych inwestorów już na bardzo wczesnym etapie. Doświadczeni inwestorzy mogą oznaczać „inteligentne finansowanie", które wnosi do firmy znaczącą wartość, jeśli wykracza poza dostarczanie funduszy i obejmuje też mentoring, doradztwo dla zarządu i trzymanie za rękę podczas biznesowych operacji. Bardzo często, doświadczeni inwestorzy narzucają surowe i trudne warunki. Jest zatem konieczne, by przedsiębiorca dobrze rozumiał, w co się pakuje.

9. Dokumentowanie wszystkich warunków, transakcji i umów traktuj jako żelazną regułę. Większość początkujących przedsiębiorców nie potrafi dokumentować negocjacji biznesowych. Tymczasem, gdy mamy do czynienia z pieniędzmi innych ludzi, zawsze trzeba jasno i poprawnie dokumentować wszystkie warunki finansowania (a także związane z udziałami). Zasadą jest, że żaden warunek nie może być pozostawiony bez odpowiedniej interpretacji. Nie polegaj na przyjaźniach i znajomościach. Ludzie mogą radykalnie zmienić poglądy, zwłaszcza, gdy zaangażowane są pieniądze. Pamiętaj, że łamanie prawa może mieć przykre konsekwencje dla firmy i jej zarządu.

Proces finansowania może być złożony, frustrujący i bolesny, ale tak wygląda życie większości początkujących przedsiębiorców. Powyższe rady mogą być naprawdę pomocne. Zaś ostateczne efekty skutecznej transakcji związanej z finansowaniem potrafią być bardzo satysfakcjonujące i przenieść przedsiębiorcę oraz jego spółkę na wyższy poziom.

 

 

Na podst. StartUp Funding, subbaraonv.com

Sieci społecznościowe

Tagi