Granice odpowiedzialności o. Włodzimierz Zatorski OSB

Odpowiedzialność jest ściśle związana z naszym osobowym sposobem istnienia. Nie można mówić o odpowiedzialności np. w świecie zwierząt. Odpowiedzialność stanowi szczególną własność istnienia człowieka polegającą na tym, że ponosimy obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny. Uchylenie się od niej powodowałoby jednocześnie rezygnację z osobowego sposobu istnienia. Kiedy człowiek uchyla się od odpowiedzialności, odcina się od tego, kim jest w swojej istocie. Jest to niezmiernie ważna prawda, o której niestety nie mówi się często. Podobnie jest np. wówczas, gdy zamykamy się w egocentryzmie, wówczas odcinamy się od możliwości zrealizowania siebie jako osoby. Nie możemy zatem dojść do pełni tego, kim naprawdę jesteśmy, gdyż stajemy się prawdziwie sobą jedynie wówczas, gdy szczerze i bezinteresownie oddajemy się drugiemu w geście miłości. Podobnie prawdziwa dojrzałość człowieka polega na zdolności i faktycznym przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności, czyli obowiązku zadbania o kogoś lub o coś z całą tego konsekwencją. W pewnym sensie dojrzałość osobową człowieka można mierzyć jego odpowiedzialnością. Odpowiedzialność staje się także głównym narzędziem budowania dojrzałości człowieka. Dlatego też lider, który w swoim działaniu podejmuje odpowiedzialność nie tylko za siebie samego, ale także za innych, ma szczególną szansę dochodzenia do pełni dojrzałości osobowej.

Odpowiedzialność – powtórzmy – jest ściśle związana z naszym osobowym sposobem istnienia. 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Zmarł 28.12.2020. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem, szafarzem i magistrem nowicjatu.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi