Inwestowanie jako praktykowanie religii

Niektórzy inwestorzy odnajdują sens w inwestowaniu zgodnie z ze swoją wiarą. Fundusze „wyznaniowe” zazwyczaj unikają akcji spółek, które naruszają zasady danej religii. Muzułmańskie – nie inwestują np. w producentów wieprzowiny, a katolickie – w wytwórców środków antykoncepcyjnych.

Należy pamiętać, że metody selekcji akcji potrafią się tutaj, w zależności od indywidualnego przypadku, bardzo różnić. Inwestorzy nie powinni też spodziewać się odfiltrowywania spółek w 100 proc. zgodnie z deklarowanym wyznaniem. Firma Thrivent Financial (dla luteranów) w ogóle np. nie filtruje aktywów pod kątem przestrzegania zasad religijnych, a jedynie oddaje część swoich zysków na cele charytatywne. Dlatego zainteresowani inwestorzy zawsze powinni dokładnie przestudiować prospekt informacyjny danego funduszu.

„Ave Maria, grupa funduszy katolickich, stosuje negatywną selekcję na podstawie wąskiego zestawu zasad moralnych, ważnych dla katolickich inwestorów” - mówi prezes tej grupy, George Schwartz. Rada nadzorcza pilnuje, by fundusze te unikały inwestycji w spółki mające coś wspólnego z antykoncepcją, badaniami embrionalnymi lub aborcją. Eliminuje się również firmy zajmujące się pornografią i innymi rozrywkami dla dorosłych. Ale Ave Maria nie wyklucza spółek związanych z hazardem czy przemysłem zbrojeniowym, co dla niektórych inwestorów może być zaskoczeniem. 

Fundusze GuideStone, należące do Baptystów z Południa, nie inwestują w spółki zajmujące się alkoholem, tytoniem, hazardem, pornografią lub aborcją. Są dostępne tylko dla pracowników kościołów, członków samej organizacji i ich najbliższych rodzin. 

Niektóre inne fundusze, oparte na wierze, stosują pozytywną i negatywną selekcję przedsiębiorstw, nie zapominając o ocenie ich wartości i kondycji finansowej. Fundusze Praxis przestrzegają zasad wyznaniowych mennonitów. Nie inwestują w firmy mające związek z aborcją, bronią, tytoniem i hazardem. Ale przeznaczają też 5 do 10 proc. swoich aktywów na spółki przyjazne dla środowiska, bo, zgodnie z religią mennonitów, człowiek powinien zbliżać się do wszystkich Bożych stworzeń.

Filtrowanie spółek, wedle kryteriów wyznaniowych, najczęściej wywiera nikły wpływ na zawężenie wyboru i na wyniki. Nie jest więc żadnym usprawiedliwieniem dla słabych funduszy 

„Liczba firm, w które chcielibyśmy zainwestować z powodów finansowych, a nie możemy, z przyczyn moralnych, jest stosunkowo niewielka” - mówi Schwartz. „Nie inwestujemy tak, jakbyśmy mieli jedną rękę przywiązaną do pleców”. Fundusze Ave Maria wyeliminowały np. tylko 150 firm z indeksu Russell 3000. „Te 150 spółek to niewielkie, w większości kiepskie przedsiębiorstwa” - dodaje Schwartz. Ale na zakazanej liście grupy znalazły się także Goldman Sachs Group, MGM Resorts International, Washington Post, Chevron i Google.

Inne fundusze, oparte na wierze, jak np. muzułmańskie z grupy Amana, stosują praktyki, które mogą mieć wpływ na wyniki. Prawo islamskie zabrania inwestowania w firmy, które pobierają odsetki od pożyczek lub są zadłużone powyżej pewnego progu. A to oznacza, że większość instytucji finansowych i przedsiębiorstwa z dużym długiem nie mogą znaleźć się w portfelu takich funduszy. Ponadto, Koran nakazuje omijać spółki alkoholowe, hazardowe i produkujące wieprzowinę.

W minionych 10-15 latach, brak instytucji finansowych i zadłużonych firm okazał się akurat korzystny dla funduszy Amana. Osiągały one dobre wyniki, gdy w 2008 r. wybuchł kryzys finansowy. Natomiast ostatnio wiedzie im się gorzej, podczas gdy S&P 500 mocno idzie w górę. Scott Klimo, szef badań grupy Amana, szacuje, że około 90 proc. inwestujących w te fundusze nie jest muzułmanami. Po kryzysie finansowym okazały się one po prostu atrakcyjne dla wielu inwestorów. 

Nie wszystkie fundusze wyznaniowe były tak skuteczne. FaithShares stworzyła szereg ETF-ów, dostosowanych do różnych wyznań chrześcijańskich. Ale zainteresowanie inwestorów było niewielkie i po dwóch latach je zamknięto.

 

 

Na podst. Investing as a Religious Practice, Lindsay Gellman, The Wall Street Journal

 

Sieci społecznościowe

Tagi