Istota inwestowania

Oszczędzanie polega na odkładaniu pieniędzy na niespodziewane wydatki, na ewentualne pogorszenie się sytuacji życiowej, ale także na jakiś dalszy cel (szkoła, wakacje, przyszła emerytura itp.).

Zwykle wykorzystujemy do tego konta bankowe, których główną cechą jest to, że są w stanie co najwyżej uchronić nas przed inflacją. Oszczędzanie ma więc na celu ochronę zgromadzonego kapitału przed utratą wartości, a nie wypracowanie zysku.

Inwestowanie natomiast to próba podjęcia ryzyka w celu uzyskania zysku. Im większy zysk ma przynieść inwestycja, tym większe jest prawdopodobieństwo straty.

Inwestowanie warto zacząć jak najwcześniej,nawet od niewielkich kwot.

Inwestując, dokonujesz podziału swego budżetu na część konsumowaną i część przeznaczoną na inwestycje. Przy określonych dochodach zwiększenie części przeznaczonej na konsumpcję oznacza zmniejszenie inwestycji i odwrotnie.

Innymi słowy, inwestycje w dziedzinie finansów osobistych to proces angażowania środków pieniężnych w różne rodzaje przedsięwzięć zawodowych, gospodarczych i finansowych, wyrażający się w:

  • pozyskiwaniu rzeczowych składników majątkowych drogą zakupu (nieruchomości, spółek itp.),
  • wytwarzanie majątku rzeczowego we własnym zakresie (budowa domu),
  • zakup lub tworzenie nowych wartości majątkowych o charakterze nieużytkowym (dzieła sztuki, metale szlachetne, kruszce szlachetne) ,
  • nabywanie papierów wartościowych (np.akcje, obligacje, bony skarbowe).

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

 

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi