Jak powinno się budować portfel?

Wykorzystywanie, podczas konstruowania portfela inwestycyjnego, techniki optymalizacji, która bazuje na średniej wariancji (MVO), jest problematyczne. Mówiąc krótko, MVO za bardzo polega na danych wprowadzanych przez użytkownika, aby mogła pomóc w stworzeniu trafionego, „efektywnego” portfela na przyszłość. A skoro tak, to czy istnieje jakieś lepsze rozwiązanie? Jest jedno - przynajmniej łatwiejsze i uczciwsze.

1. Zdecyduj, jaki przyjąć stosunek ekspozycji na akcje do ekspozycji na obligacje. Według danych historycznych, więcej akcji oznacza lepsze zwroty, ale i wyższą zmienność. Bardziej konserwatywne inwestycje (obligacje, gotówka) ograniczają zmienność, lecz niestety - także zwroty. Tyle, mniej więcej, może nam powiedzieć „nauka”. Później zaczynają się subiektywne wybory. Każdy krok, który odsuwa cię od globalnego portfela aktywów finansowych, wiąże się z twoją wiedzą, badaniami, tolerancją ryzyka i kosztami alternatywnymi.

2. W kwestii obligacji: zdecyduj, czy odejdziesz od portfela globalnego rynku papierów dłużnych. Czy będziesz trzymał tylko papiery lokalne, czy może wersję rynku globalnego, zabezpieczoną lokalną walutą? Czy przyjmiesz większe ryzyko stóp procentowych, niż wynosi średnia rynkowa? Czy zaakceptujesz wyższe ryzyko kredytowe, niż rynek, kupując mniej obligacji skarbowych, a więcej korporacyjnych?

3. W kwestii akcji: zacznij od globalnego rynku akcji, ważonego według wartości kapitalizacji, który zakłada, że bieżące notowania spółek stanowią odbicie zbiorowych opinii wszystkich globalnych inwestorów. Czy zamierzasz w jakimś stopniu od tego odejść? Jeśli tak, to w jakim i dlaczego?

3a. Czy zamierzasz faworyzować twój lokalny rynek akcji? Jeśli tak, to lepiej, żebyś miał po temu dobry powód.

3b. Czy chcesz, aby przewagę w twoim portfelu miały małe spółki i akcje wartościowe, ze względu na premie od ryzyka, które, według powszechnie uznawanych badań, możesz uzyskać? Jeśli tak, to czy jesteś gotów przyjąć dodatkową zmienność? Czy jesteś gotów długo czekać, mimo iż takie przechylenie portfela równie dobrze może zaowocować niższymi zwrotami, niż dałby indeks ważony według wartości kapitalizacji? Jak dużą przewagę chcesz dać akcjom małych spółek? Jak poważny będzie twój zwrot ku wartości? Czy zamierzasz trzymać tylko akcje wartościowe, czy jakąś mieszankę?

3c. Czy będziesz faworyzować inne sektory lub klasy aktywów, w stosunku do rynku globalnego? Tego rodzaju decyzje obejmą prawdopodobnie równowagę między rynkami rozwiniętymi a wschodzącymi, a także możliwość włączenia do portfela REIT-ów, surowców i innej „alternatywy”. Pamiętaj, że wszystkie twoje działania powinny mieć długoterminowe uzasadnienie. Wytłumaczenie, że „tam się dzieje”, nie wystarczy.

Popatrz na alokację w swoim portfelu. Przy każdej pozycji, każdym odchyleniu od globalnego rynku akcji zadaj sobie pytanie, „dlaczego?”. Dlaczego trzymam tę pozycję? Jakiemu to służy celowi? Czy ma długoterminowe uzasadnienie, czy kierowałem się przeczuciem? Czy stosuję prawdziwą dywersyfikację, czy tylko pozorną? Przypomnij sobie nauczyciela matmy, który przy każdym zadaniu kazał ci przedstawić rozumowanie. No, dalej, przedstaw je. Niech każda pozycja ma sensowne uzasadnienie i wnosi coś do generalnej struktury twoich inwestycji.

 

Na podst. How should you build a portfolio?, James Osborne, Bason Asset Management

Sieci społecznościowe

Tagi