JAKIEGO JESTEŚMY DUCHA? JAN LUTER OSB

Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus.

Nasze życie polega na ciągłym wyborze. Jeśli pozwolimy działać Duchowi Świętemu i wybierzemy życie, to zwyciężymy złego. Śmierć nie będzie miała do nas dostępu, bo Jezus przez Swe Zmartwychwstanie zwyciężył ją, a nam przywrócił życie.

"Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.

Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;

i to jest duch Antychrysta,

który  – jak słyszeliście  – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie." (1 J 4,2-3)

Prawda jest jedna i jeśli uznamy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jesteśmy z Boga. A wtedy antychryst nie będzie miał władzy nad nami.

Szatan w swej pysze i nienawiści, nienawidzi Boga za Jego miłość.

Dlatego najpotężniejszą bronią do walki z szatanem jest Boża miłość, która wypływa ze źródła pełni miłości, która jest w łonie Trójcy Przenajświętszej.

"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.

Kto nie miłuje, nie zna Boga,

bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość,

że nie my umiłowaliśmy Boga,

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy." (1 J 4,7-10)

To miłość Boża druzgocze i w niwecz obraca zamysły diabła.

Bo Bóg jest miłością.

Miłość Boża do nas w tym się objawia, że to Bóg pierwszy ma inicjatywę. Wtedy gdyśmy byli jeszcze z dala od Boga i pogrążeni w grzechu, to On pierwszy nas umiłował, by przywrócić nam życie na całą wieczność.

Bóg Ojciec z miłości zsyła Swego Syna, by została pokonana śmierć i zniweczona władza szatana, a człowiek został zbawiony przez Jezusa Chrystusa.

Jeśli chcemy zwyciężyć złego, ojca kłamstwa, to musimy uwierzyć miłości jaką Bóg ma ku nam i odpowiedzieć miłością na miłość, a wtedy jesteśmy bezpieczni.

"Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim." (1 J 4,16)

Tylko ten prawdziwie kocha Boga, ufa mu i wierzy, kto wypełnia Jego przykazania i według nich żyje.

"Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie." (1 J 5,3)

Bo cała rozgrywka na tym łez padole, o co Bóg walczy w nas jest taka, że Bóg chce nam dać życie wieczne.

"A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.

Ten, kto ma Syna, ma życie,

a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia." (1 J 5,11-12)

Jeśli uwierzymy w Imię Syna Bożego, to życie wieczne stanie się naszym udziałem, bo On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi