Jakim rodzajem inwestora jesteś?

„Podstawowym zadaniem inwestora jest zatem nauczyć się, najlepiej jak potrafi, ignorować dzienne lub roczne spekulacyjne zwroty, aby osiągnąć zwrot fundamentalny” - William Bernstein.

William Bernstein wciąż prowokuje do myślenia. Jego najnowsza książka, „Racjonalne oczekiwania: alokacja aktywów dla dojrzałych inwestorów" (Rational Expectations: Asset Allocation for Investing Adults), też nie rozczarowuje.


Bernstein definiuje trzy grupy inwestorów, biorąc pod uwagę ich zachowanie:
1.Przeciętny, drobny inwestor: nie ma spójnej strategii alokacji aktywów i posiada chaotyczną mieszankę funduszy inwestycyjnych i/lub poszczególnych papierów wartościowych, które zwykle rekomenduje mu makler lub doradca. Ma tendencję do kupowania blisko szczytów hossy i sprzedawania w pobliżu dna.
2. Bardziej wyrafinowany inwestor: ma niby rozsądną strategię alokacji aktywów i kupuje wówczas, gdy ceny nieco spadły, ale jest ofiarą paradygmatu katastrofy. Traci nerwy, gdy na rynku są kłopoty.
3. Ci, którzy mają spójną strategię i trzymają się jej. Od grupy drugiej odróżnia ich kilka rzeczy: realistyczna ocena własnej tolerancji ryzyka, wystarczająco mały przydział ryzykownych aktywów oraz wystarczające oszczędności, by przetrwać znaczne pogorszenie na rynku i wreszcie - znajomość historii rynku, szczególnie bessy z lat 1929-1932. Ta elitarna grupa ma cierpliwość, gotówkę, odwagę i wiedzę historyczną.
Grupa 1 zazwyczaj na własnej skórze doświadcza tego, że rynki finansowe nie wybaczają. Jej członkowie całkowicie rezygnują z inwestowania po załamaniu na rynku. Uważają, że ten ostatni to takie kasyno lub loteria.
Bardziej doświadczeni inwestorzy z grupy 2 lepiej sobie radzą w czasie korekty na rynku, ale podczas krachu kapitulują i sprzedają akcje, gdy ich cena już mocno spadła. Dokupują zaś, gdy przez dłuższy czas akcje szły w górę.
Łatwo jest być długoterminowym inwestorem w czasie hossy. Ale jeśli coś nie idzie zgodnie z planem, ta grupa inwestorów traci panowanie nad sobą.
„Jeżeli rozpocząłeś swą podróż w świat inwestycji po 2009 r., jesteś inwestycyjną dziewicą" – pisze Bernstein.
Twoja gotowość do podejmowania ryzyka będzie się zmieniać znacznie częściej wraz z ruchami na rynkach. Dlatego rozsądne, długoterminowe alokacje aktywów mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu inwestycyjnego. Zazwyczaj, generalna alokacja aktywów nie powinna podlegać znacznym przeobrażeniom, chyba że twoja sytuacja się zmieniła lub rebalansujesz portfel.
Alokacja aktywów powinna uwzględniać także oszczędności, które można wykorzystać do zakupów, gdy ceny aktywów są niższe.
To jest ważna cecha inwestorów z grupy trzeciej: ich wyższa tolerancja ryzyka łączy się z dość wysoką stopą oszczędzania.
Nie wystarczy powiedzieć, że będziemy kupować, gdy na rynku jest strach i ceny są niskie. Trzeba do tego jeszcze mieć odpowiednie fundusze.
Ważne jest, aby pamiętać zarówno uczucie, jakie się ma podczas katastrofy, jak i podczas hossy. Żeby stać się inwestorem z trzeciej grupy, trzeba znaleźć sposób na to, by łapać równowagę podczas emocjonalnych wzlotów i upadków.

 

 

 

Na podst. What Kind of Investor Are You?, A Wealth of Common Sense

Sieci społecznościowe

Tagi