„Jutro" zależy od "dzisiaj"

Byłoby rzeczą nad wyraz dziwną i niezrozumiałą uważać, że człowiek zdolny jest nawiązać radosną więź z Bogiem w przyszłym życiu i poddać się ewentualnie dodatkowemu procesowi oczyszczenia, nie podejmując tego dialogu miłości z Bogiem już „tu i teraz”.  Jakość bowiem pośmiertnego kontaktu z Bogiem zależy w istocie od kontaktu z Nim, jaki ma miejsce w życiu człowieka w doczesności. Innymi słowy „jutro” człowieka zależy ściśle od sposoby przeżywania „dzisiaj” , to znaczy od sposobu odpowiedzi na pytania dnia bieżącego, od rozwiązywania bieżących trudności i problemów, od przeżywania dnia za dniem. 

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi