KAŻDY Z NAS RZUCA CIEŃ, ALE JAKI? JAN LUTER OSB

Widzimy tu jak wielka jest troska Boga o każdego z nas: On Bóg i Pan nieba i ziemi stoi i czeka, na biednego i utrudzonego grzesznika, którym jest każdy z nas, aby dać nam swoją łaskę, aby nam okazać miłosierdzie.

Bóg czeka na nas, na nasz gest, że Mu do końca zaufamy i zawierzymy.

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, z tego powodu rzucamy cień: albo dobry, albo zły.

Dobry cień to Boży cień, który wszystko rozjaśnia i prowadzi ku wzrostowi dobra. A zły cień prowadzi do ku ciemności, ku destrukcji –do pustki i nicości.

Nawrócenie jest łaską, jest dla nas siłą: a wtedy mamy śmiały przystęp do Boga, bo zerwaliśmy z grzechem który nas trzymał na uwięzi.

Trzeba nam ciągle pracować nad własnym pięknem duchowym i nad świętością, jaka jest dla nas przeznaczona i zadana w zamiarach Bożych.

Gdyż tylko święty może ujrzeć Boga. Święty to człowiek, który żyje w prawdzie i w zgodzie ze swoim sumieniem, który do końca zaufał Bogu.

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi