Każdy z Nas rzuca cień, ale jaki? Jan Luter OSB

Widzimy tu, jak wielka jest troska Boga o każdego z Nas: On, Bóg i Pan nieba i ziemi, stoi i czeka na biednego i utrudzonego grzesznika, którym jest każdy z nas, aby dać nam swoją łaskę, aby nam okazać miłosierdzie.

Bóg czeka na nas, na nasz gest, że Mu do końca zaufamy i zawierzymy.

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, z tego powodu rzucamy cień: albo dobry, albo zły.

Dobry cień to Boży cień, który wszystko rozjaśnia i prowadzi ku wzrostowi dobra. A zły cień prowadzi do ku ciemności, ku destrukcji – do pustki i nicości.

Nawrócenie jest łaską, jest dla nas siłą: a wtedy mamy śmiały przystęp do Boga, bo zerwaliśmy z grzechem, który nas trzymał na uwięzi.

Trzeba nam ciągle pracować nad własnym pięknem duchowym i nad świętością, jaka jest dla nas przeznaczona i zadana w zamiarach Bożych.

Gdyż tylko święty może ujrzeć Boga. Święty to człowiek, który żyje w prawdzie i w zgodzie ze swoim sumieniem, który do końca zaufał Bogu.

 

Albowiem miłość Boża, urzeka mnie ciągle, daje mi nową energię i radość życia. Inspiruje do nieustannego szukania i do ciągle nowego odkrywania Pana Boga.

Bo wszystko co mnie otacza, świat i cała przyroda, wprost krzyczy i woła, to Bóg mnie stworzył i On dał życie.

Panie, urzekłeś mnie Swoją miłością, która nie zna granic, a ja uwieść się dałem.

A teraz składam Ci dzięki. Jestem pełen wdzięczności i biegnę, biegnę i biegnę w ufnej nadziei i wierze niezachwianej, że Cię ujrzę i spotkam.

Aż utonie dusza moja w bezmiarze szczęścia w Tobie, o Jezu, mój Oblubieńcze.

 

 

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, z serii: Zamyślenia mnicha Miłość, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi