Komu zaufać i zawierzyć - JAN LUTER OSB

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;

nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście;

także w roku posuchy nie doznaje niepokoju

i nie przestaje wydawać owoców. (Jr 17,7-8)

Bóg, w swej hojności i wspaniałomyślności, chce dać nam stokroć więcej, niż my pragniemy, oczekujemy i prosimy Go. On chce nam dać Niebo na całą wieczność.

Z naszej strony trzeba tylko Panu Bogu zawierzyć i uwierzyć, odkryć Go i ukochać, a będziemy szczęśliwi.

Tylko Bóg – Jeden, jest prawdziwie dobry.

Pełnia dobra i szczęścia jest tylko w Bogu.

Według Pisma Świętego poza Bogiem jest tylko nicość, pustka i nędza, tak tu na ziemi, jak i w wieczności.

Człowiek na tyle jest zdolny czynić prawdziwe dobro i korzystać z rąbka Bożej dobroci, na ile jest zakotwiczony i osadzony w Jezusie.

Bóg złożył w nas obfite dary i skarby, które mamy pomnażać i dzielić się nimi z drugim człowiekiem.

Trzeba nam otwierać swoje wnętrze na Boga, na Jego przekształcającą moc, na działającą w nas miłość Jezusa, która wszystko przemienia i na działanie Ducha Świętego i Jego obfite dary.

Wszystko, cokolwiek człowiek ma, czym został obdarzony i w co został wyposażony na tej ziemi jest dziełem rąk Bożych.

Poza Bogiem jest tylko chaos i nienawiść – królestwo szatana, który chce naszego nieszczęścia, a zło nazywa dobrem. Jeśli tego nie dostrzeżemy – to jesteśmy krótkowzroczni i godni politowania.

A jeśli by człowiek odrzucił Boga, uważał, że sam sobie poradzi i jest samowystarczalny, to wtedy przy naszej upadłej naturze, po grzechu pierworodnym i skłonności do grzechu, nie ma już w nas hamulca.

Nie ma Bojaźni Bożej i zaczynamy źle korzystać z naszej wolnej woli.

Wówczas myślimy, że wszystko nam wolno i z tej okazji, z tak źle przygotowanego gruntu, zaczyna korzystać i włączać się w nasze życie zły duch – szatan.

Wtedy zaczyna nam wszystko mieszać, a zło nazywamy dobrem, mami nas, że wszystko nam wolno, że Bóg jest niepotrzebny, bo stawia tylko wymagania.

Szatan jest kłamcą i nie ma w nim prawdy, dlatego może nam dać tylko ciemność, rozgoryczenie, nieokiełznaną pogoń za bogactwem i rzeczami materialnymi, a wieczności tak jakby nie było.

To szatan przez swą pychę i nieposłuszeństwo wobec Boga – pcha nas ku egoizmowi i pysze, ku pustce i nicości, ku nieszczęściu i to na całą wieczność.

Ale ku naszej radości jest wspaniały Bóg, który nas kocha aż do szaleństwa Krzyża, bo stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo.

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi