Kto jest dawcą nadziei JAN LUTER OSB

Prawdziwym dawcą nadziei, tej, która nigdy zawieść nie może jest sam Bóg.

Bóg, który jest prawdomówny i zawsze wierny:

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję

Boże, wlej w nasze serca pokój i radość, aby serce nasze tak umocnione, zaufało Ci do końca.

I było wdzięczne, pełne ufności w dobroć Twoją, który jesteś dawcą życia.

Duchu Święty, zaszczep w nas nadzieję, aby była naszym bogactwem na życie wieczne.

Wszystkie obietnice, które dał Bóg Ojcom naszym, spełniły się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.

Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego,

powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.

Święty Paweł zachęca nas, że wzorem Chrystusa mamy przygarniać siebie nawzajem. Pełni wdzięczności śpiewać, oddawać Bogu cześć, chwałę i uwielbienie.

Bóg, w Jezusie Chrystusie, okazuje nam swoje miłosierdzie, nieustannie pobudza nas do nadziei, daje nowe łaski byśmy byli lepsi i wybrali życie.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi