Kto ma radość życia ?

„Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg). Jeśli słysząc to, odpowiesz: „ja”, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, „powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! Odstąp od złego, czyń dobro: szukaj pokoju, idź za nim!” (Ps 34,14-15).

 To zdanie znajduje się na początku reguły św. Benedykta (Prolog 15-17). Przez 25lat prowadziłem w opactwie Münsterschwarzach spotkania z młodzieżą. Mottem, które przyświecało mi w pracy z młodymi ludźmi były właśnie te słowa z reguły św. Benedykta, które napisał w prologu, zapraszając młodych mężczyzn do klasztoru i stawiając im pytanie: „Kto miłuje życie?” Naszym celem było nauczenie młodzieży radości życia. Radość życia jest różna od tego, co lansuje społeczeństwo konsumpcyjne. Nie jest powierzchowną wesołością, lecz sztuką życia chwilą obecną, z zaangażowaniem wszystkich zmysłów, z dostrzeganiem tego, co w danym momencie jest. Sztuka bycia obecnym wymaga po pierwsze uważności, a po drugie umiejętności rezygnacji, pozbycia się wielu wewnętrznych głosów, które nieustannie czegoś chcą lub targają nami na wszystkie strony.

Na danej chwili skoncentruję się tylko wtedy, kiedy uwolnię się od pragnienia posiadania, jeśli będę potrafił zapomnieć o sobie samym. Muszę uwolnić się przede wszystkim od ciągłego stawiania sobie pytania: co z tego będę miał? Co w tym momencie czuję? Tylko ten, kto zapomni o sobie samym, będzie zdolny zasmakować w czystym istnieniu i poczuć radość z niego płynącą.

 

Anselm Grün, Mała książeczka o prawdziwej radości życia, Wyd.Jedność, Kielce 2010, str.10

Sieci społecznościowe

Tagi