Kto znajdzie prawdziwego przyjaciela Jan Luter OSB

Mądrość Syracha w Starym Testamencie poucza nas, że kto znalazł przyjaciela, to tak jakby znalazł wielki i nieoceniony skarb.  Wierny przyjaciel ma tak wielką wartość, że nie da się Go wymienić za żadną kwotę pieniędzy.

Wierny przyjaciel jest wprost lekiem: gdy przychodzą trudne sprawy życiowe. Ale takiego mądrego i wiernego przyjaciela znajdzie tylko ten, kto boi się Pana:

Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, czyli równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Bojący się Pana dobrze pokieruje swą przyjaźnią, bo jakim on jest, takim i jego bliźni

Przyjaźń to wierność i bezpieczeństwo, w której jest też miłość, czyli troska o drugiego człowieka. W Piśmie Świętym mamy wielu bohaterów, gdzie w ich życiu na wskroś przenikała przyjaźń.

Przyjaciel to ten, co ochrania, na kogo możemy liczyć w każdej sytuacji, zwłaszcza wtedy, gdy wszystko nam się wali. Aby z przyjemnością pić wino z kielicha przyjaźni, trzeba na nią zapracować przez długi czas. Przykład: im wino starsze, tym lepsze. Trzeba być czujnym na pierwszy uśmiech.

Przyjaźń to dar, na który trzeba sobie zasłużyć. Przyjaźnią nie można manipulować. Przyjaciela trzeba kochać dla niego samego.

Przyjaźnię się z kimś, dlatego bo jest tego godny.  W prawdziwej przyjaźni konieczna jest obopólna i wzajemna życzliwość. Przyjaźń to określone dobro: to osobowa jedność.

Duch przyjaźni chroni nas też przed tym, że ten drugi nie posunie się do złośliwości, czy aż do przemocy.

Dobry przyjaciel jest najlepszym lekarstwem na nasze zranienia duchowe. Dobra i prawdziwa przyjaźń ukierunkowuje nas na miłość i ku Bogu. Ale przyjaźń między ludźmi może przybrać różne formy. Przyjaźń, która buduje, a nie rujnuje, musi być uczciwa i zbudowana na cnocie.

W przyjaźni musi być serdeczność i radość. Przyjaźń uczciwa może się zawiązać, tylko pomiędzy ludźmi uczciwymi. 

Prawdziwa przyjaźń to taka, w której mogę zawsze liczyć na przyjaciela, ma ona powiększać dobro i świętość.

W przyjaźni liczy się nasza postawa, wzajemność, szczerość i prawda: tu mamy koronny sprawdzian, gdy Jezus pyta Piotra czy ty mnie kochasz. Jeśli nic nas nie łączy w słowie, to i w duchu nic nas nie łączy. W przyjaźni musimy być uczciwi.

 
Jan Luter OSB, Przyjaźń, Wydawnictwo Tyniec, 2015

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi