Kwasy trans- w olejach i tłuszczach cz.1 dr Marek Zuber

Od szeregu lat zajmuję się zawodowo tłuszczami. Ta przygoda z tłuszczami zaczęła się jeszcze w czasie pracy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziłem wówczas  wykład p.t. „Kataliza w ochronie środowiska”, jak również ćwiczenia laboratoryjne o takiej samej nazwie. Jedno z opracowanych  ćwiczeń poświęcone było otrzymywaniu biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) w wyniku homogenicznej reakcji transestryfikacji trójglicerydów metanolem katalizowanej wodorotlenkiem sodu lub potasu. Wykonanie ćwiczenia wiązało się z analizami trójglicerydów (olejów) metodami GC (chromatografia gazowa) i 1H oraz 13C NMR (Magnetyczny Rezonans Jądrowy). Analizie poddaliśmy bardzo wiele olejów kupowanych w różnych sklepach jak również zużytych po smażeniu tłuszczów z kilku restauracji. Nigdy analizy nie wykazały obecności kwasów trans, o których w internecie pisze tak wielu ludzi, o których piszą rzekomo dużej klasy specjaliści, twierdząc niekiedy, że proces rafinacji olejów czyni je wręcz trującymi, ponieważ powstają w dużej ilości (albo nawet wyłącznie) owe kwasy trans, które wg autorów tych twierdzeń są truciznami. Absolutnie zgadzam się z opinią, że kwasy trans są szkodliwe dla zdrowia. Problem w tym, że nie powstają one w procesach rafinacji.

                Izomeria cis-trans ma miejsce w przypadku tych kwasów tłuszczowych, które posiadają co najmniej jedno wiązanie podwójne. Aby jednak do tego doszło, trzeba rozerwać jedno z dwóch wiązań C=C (węgiel - węgiel). Energia potrzebna do rozerwania tego wiązania jest jednak bardzo duża, a temperatury stosowane w czasie rafinacji olejów są zbyt niskie by do tego doszło. (nawet jeżeli czasami dochodzą do 300oC - choć zwykle są sporo niższe - nie wystarczą by to wiązanie podwójne rozerwać). Ponadto oleje (nawet rafinowane) zawierają tzw. przeciwutleniacze, które dosyć skutecznie zapobiegają powstawaniu izomerów trans.

dr Marek Zuber

Autor

Marek Zuber dr Chemii Uniwersytet Wrocławski  : Chemia nieorganiczna i metaloorganiczna, specjalność: kataliza, chemia środowiska

Prezes firmy ERGIN-PVC Solutions Sp. z.o.o. ;

 Doradca: DGG-ECO; ATON H.T.; 

Opracowania: „Mezofilowa fermentacja beztlenowa w obecności gliceryny jako co-substratu” (2015 - 2016 r.)

„Transestryfikacja trójglicerydów” (2014 r.) - (464 str.); aktualizacja do wymienionego opracowania (2015 r.) - (44 str.)

„Zasadowe katalizatory heterogeniczne na bazie CaO i tlenków metali ziem alkalicznych w reakcjach transestryfikacji. Koncepcja nowoczesnej „zielonej” technologii otrzymywania estrów alkilowych kwasów tłuszczowych” (2014 - 2015 r.) (104 str.)

Współpraca w dziedzinie produkcji nutraceutyków (wzbogacanie estrów etylowych ALA i GLA) - Opracowanie „Metody wzbogacania kwasów tłuszczowych i ich estrów alkilowych w PUFA ω-3 i ω-6

Opracowanie dot. utylizacji PCW „ Termiczny rozkład PCW i tworzyw halogenowanych” (2015 r.); - projekt urządzenia do spalania PCW w sposób ekologiczny (bez emisji HCl i dioksyn) - współpraca z Politechniką Helsińską

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi