Leniwi aktywiści

Prowokacyjne badanie pokazało, że internetowi aktywiści mogą być mniej energiczni i zaangażowani, niż można by się spodziewać.

Znaczna większość tych, którzy dołączyli na Facebooku do akcji „Ratuj Darfur”, nie zwerbowała do niej nikogo więcej, ani nie wspomogła inicjatywy finansowo. Autorzy raportu z badania piszą: „Facebook bardziej tworzy iluzję zaangażowania, niż wspiera realne akcje”.

Ten schemat działa nie tylko w sieci. Zawsze więcej jest popierających, niż aktywnie uczestniczących. Autorzy zauważają, że kampanie na Facebooku odzwierciedlają tradycyjny problem, związany z działaniami zbiorowymi. Po dołączeniu do ruchu, jego nowi członkowie, sądząc, że inni zrobią za nich, co trzeba, mają niewielką motywację, by poświęcać dlań swą energię, czas i zasoby.

Możliwe jednak, ze serwisy społecznościowe wpływają szczególnie demotywująco. Wyniki innego badania, „The Nature of Slacktivism” („Natura slaktywizmu” – slaktywista, to aktywista-bumelant), znajdują potwierdzenie w psychologii społecznej. Eksperyment wykazał, że ci, którzy dołączają do publicznych grup na Facebooku, rzadziej angażują się w sam ruch, niż uczestnicy grup prywatnych. Zdaniem autorów badania, zazwyczaj cenimy sobie dwie cechy aktywizmu: wywarcie wrażenia na innych i możliwość działania zgodnie z wyznawanymi wartościami. Serwisy społecznościowe zaspokajają potrzebę pokazania się, zatem wiele osób rezygnuje z aktywności, gdy tylko uda im się ją zaprezentować swoim znajomym. Jedynie ci, którzy rzeczywiście w coś wierzą, silniej angażują się w działanie.

Oba badania sugerują, iż media społecznościowe nas faktycznie rozleniwiają. Oczywiście, nie oznacza to, że różne ruchy miałyby się lepiej bez nich (serwisy ułatwiają wymianę informacji). Inni naukowcy uważają z kolei, że aktywizm internetowy powinien być analizowany jako osobne zjawisko. Niemniej, badania te powinny nastawić nas sceptycznie wobec piewców internetu, twierdzących, że media społecznościowe wyzwoliły ruchy społeczne z dawnych ograniczeń.

 

Na podst. Slacktivism, orgtheory.net

Sieci społecznościowe

Tagi