Masz to jak w banku, czyli niektóre profesje są mniej uczciwe, niż inne

Stwierdzili, że bankowcy są niemal tak uczciwi, jak wszyscy inni, dopóki im się nie przypomni, że są bankowcami.

W swoim badaniu przydzielili 128 pracowników pewnego dużego, międzynarodowego banku do jednej z dwóch grup. Członkowie pierwszej odpowiadali na pytania dotyczące ich zawodu („Jaka jest twoja praca?”), a drugiej, na pytania ogólne („Jak dużo oglądasz telewizji?”).

Następnie każdego poproszono, aby rzucił 10 razy monetą i online podawał uzyskany wynik. A przy tym, korzystniej było skłamać. Powiedziano im bowiem wcześniej, że dostaną 20 dol., jeśli ich ogólnie zwyciężający wynik będzie procentowo lepszy, niż w przypadku innego, losowo wybranego uczestnika badania.

Grupa, której członków nie pytano o ich zawód, była generalnie uczciwa, donosząc, że było 51,6% zwycięskich rzutów (czyli prawie nikt nie skłamał). Druga grupa zaraportowała 58,2% zwycięskich rzutów (czyli 26% jej członków oszukiwało).

Aby potwierdzić te rezultaty, badacze przeprowadzili podobny test w przypadku osób mających inne zawody. Ci, którzy nie byli bankowcami, nie stawali się bardziej nieuczciwi po tym, jak pytano ich o ich pracę.

Wyniki tych badań sugerują, że bankowcy zachowują się nieuczciwie tylko wtedy, gdy czują, że tego się od nich oczekuje. Może banki powinny wprowadzić u siebie własną wersję przysięgi Hipokratesa?

To bardzo ważne, aby pracownicy wiedzieli dokładnie, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie. Wtedy przysięgi, związane z daną profesją, mogłyby te normy „aktywować”.

 

Na podst. Are Some Professions Less Honest Than Others? Bank On It, Researchers Find, Douglas Quenova

Sieci społecznościowe

Tagi