Medytacja ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne ! - John Mark Linden

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci medytacja stała się tematem bardzo interesującym dla osób zajmującym się badaniem mózgu oraz osób badanych.

Medytacja ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne, a także na to, jak rzuca światło na wewnętrzne doświadczenia poznania i świadomości. Obniża w znaczący sposób poziom stresu oraz ilość blokad regulacyjnych w naszym ciele.

Psychoterapeuci i psychologowie oraz neuronaukowcy na całym świecie badają działanie umysłu poprzez praktyki kontemplacyjne i medytację.

W związku z coraz większym zainteresowaniem tą tematyką, powstało wiele szkół medytacji, które uczą praktyk uważności.

Jak można zdefiniować praktykę medytacji?

Praktykę medytacyjną można zdefiniować jako indywidualną aktywność treningu mentalnego używaną do samoregulacji ciała i umysłu, a także do osiągnięcia samowiedzy poprzez zaangażowanie określonego zestawu uwagi.

Medytacja uważności jest szczególną formą medytacji opartą na praktykach samoobserwacji i świadomości, które skupia się na teraźniejszości.

W szczególności kładzie nacisk na świadome, celowe skupianie się i akceptowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i związanych z nimi konsekwencji, chwila po chwili.

Psychologia sugeruje, w jaki sposób praktyki medytacyjne mogą pomóc w zapobieganiu wystąpieniu określonych patologii spowodowanych obecnością irracjonalnych myśli, zniekształceń poznawczych i patologicznych wzorców poznawczych. W szczególności uważność ostatnio przyciągnęła wiele uwagi po jej rosnącym zastosowaniu w protokołach psychologicznych mających na celu promowanie dobrostanu psychofizycznego.

Podsumowując:

  • Praktyka uważności pozwala praktykującemu uświadomić, uważnie postrzegać, a następnie akceptować jego stan umysłowy i związane z nimi wrażenia cielesne.
  • Praktyka nie próbuje modyfikować ani tłumić tych stanów i doznań, ale raczej sprzyja rozwojowi nowych, skutecznych i adaptacyjnych sposobów czytania dysfunkcyjnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami. W szczególności zdolność do celowego dostępu do wewnętrznych doświadczeń pozwala na wdrożenie bardziej funkcjonalnych, skutecznych i odpowiednich reakcji behawioralnych na emocjonalnie powiązane wydarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne, w zgodzie z własnymi prawdziwymi celami i motywami.

Z uważnością

John Mark Linden

 

 

John Mark Linden

Autor

Pasjonata filozofii, ekonomii, neurofinansów, neurobiologii, neuroregulacji, psychoedukacji, totalnej biologii oraz psychoterapii.

Inspirujący doradca, nauczyciel,  oferuje swoim czytelnikom alternatywną, przywracającą człowiekowi siłę wewnętrzną. 

Przedkłada język przełomowych odkryć naukowych na łatwe do zastosowania porady i podaje konkretne odpowiedzi na pytania.

Prezentuje nowy sposób myślenia o człowieku i świecie. Jego ogromna dociekliwość i niezłomność w odkrywaniu prawdy tworzy niezwykłą charyzmę urzekającą każdego.

"Najpierw analiza przyczyn, potem synteza -  pozbieranie wszystkiego razem i ustawienie równowagi - wszystkiego w sobie".

 

 

 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi