Miłość nie jest tolerancją - abp. Fulton J. Sheen

Chrześcijańska miłość znosi zło, lecz go nie toleruje.

Czyni ona pokutę za grzechy innych, lecz nie jest liberalna w stosunku do grzechu.

Wołanie o tolerancję nie może skłonić chrześcijańskiej miłości do stłumienia w sobie nienawiści wobec diabelskich filozofii, które próbują rywalizować z Prawdą.

Chrześcijańska miłość przebacza grzesznikowi, lecz nienawidzi grzechu; jest ona niemiłosierna wobec błędu w jego umyśle.

Miłość chrześcijańska zawsze na powrót przyjmie grzesznika na łono Mistycznego Ciała; lecz jego kłamstwo nigdy nie zostanie przyjęte do skarbca Jego

Mądrości.
Prawdziwa miłość pociąga za sobą prawdziwą nienawiść:

Ktokolwiek utracił zdolność moralnego zgorszenia i pragnienie wypędzenia kupców ze świątyń, utracił również żywe, żarliwe umiłowanie Prawdy.

Miłość chrześcijańska nie jest zatem łagodną filozofią o nazwie "żyj i pozwól żyć";

nie jest ona rodzajem ckliwego sentymentu.

Miłość chrześcijańska jest natchnieniem Ducha Bożego,

która każe nam miłować piękno i nienawidzić brzydoty moralnej.

 

Arcybiskup Fulton J. Sheen
Źródło: www.abpsheen.pl/

Sieci społecznościowe

Tagi