Miłość – pragnienie jedności

Choć „miłość” jest słowem potwornie nadużywanym, to, bez względu na kontekst, zawsze chodzi o coś związanego ze wspólnotą, przyciąganiem, z jednością i zjednoczeniem, jakimś rodzajem połączenia się –  w sensie fizycznym, emocjonalnym, filozoficznym, estetycznym czy jakimkolwiek innym. 

Miłość jest słowem, które oznacza w sensie…

…fizycznym – światło

…mentalnym – świadomość

…emocjonalnym – miłość

…duchowym – Boga

„Pragnienie jedności” to przejaw seksualnej więzi między partnerami, miłości między matką, a dzieckiem czy też czyjejś wiary w Siłę Wyższą. Podobne pragnienie spotyka się podczas rywalizacji, np. sportowej (a także podczas wojny). Poczucie jedności pozwala grupie, w której panuje najsilniejszy „duch zespołowy”, przewalczyć wszelkie przeciwności – sportowcy często mówią o miłości, którą czują do swych kolegów z drużyny. Gdziekolwiek zostaje osiągnięte i utrzymane poczucie zespolenia, czy to z własnym ciałem, z drugą osobą czy z samochodem wyścigowym, daje ono ogromną moc, zwiększa możliwości, jeśli chodzi o wyniki i przetrwanie.

Miłość leży o podstaw każdej przyciągającej siły we wszechświecie. Jest wewnętrzną siłą i wiedzą, która każe atomowi węgla dzielić elektrony z sąsiednimi atomami. To energia przyciągania, która utrzymuje integralność membrany (a więc i życie) jednokomórkowego pantofelka.

Miłość zespala komórki i organy naszego ciała, i harmonizuje ich działanie dla zdrowia, jako takiego. Sprawia, że ptaki grupują się w klucze i skłania antylopy gnu do kilkusetkilometrowych, wiosennych wędrówek. Miłość jest magicznym spoiwem między kochankami, braćmi i siostrami, między przyjaciółmi – to klucz do empatii, współodczuwania i wspólnoty.

Poszukując świata, który jest spójny, harmonijny, zrównoważony, spokojny i połączony, sięgamy po paradygmat (model)/światopogląd. Paradygmat ma pomóc nam w odnalezieniu „nas” w każdej sytuacji, jak i w uświadomieniu sobie różnorodności.

„Nas”, czyli jedność, odnajdujemy na setki sposobów. Poczynając od zadurzenia się młodego mężczyzny w dziewczynie jego marzeń, a kończąc na głębokim zjednoczeniu między matką, a dzieckiem. Od silnej więzi między kolegami z drużyny, do tej doświadczanej przez członków wspólnot duchowych. Jest to wiele wcieleń jednej podstawowej siły – Miłości. Kochać oznacza nieustannie poszukiwać, we wszystkich sytuacjach, prawdziwości tego źródła.

To Miłość nas uzdrawia. Zdrowienie jest w zasadzie ruchem w stronę silniejszej jedności, tworzeniem harmonii w funkcjonowaniu skomplikowanego systemu ciała, umysłu, emocji i ducha.

Miłość to taniec białych żurawi i śpiew słowika. To również współodczuwanie, empatia i bezwarunkowy, pozytywny stosunek do innych – ze świadomością, że stanowimy Jedno.

 

Na podst. Love – The Urge to Merge, EMiller

Sieci społecznościowe

Tagi