Myśląc przyszłościowo

Żyjemy w epoce inteligentnych maszyn. Jeśli chcesz się w tej epoce rozwijać, musisz być dobry w ich obsłudze. Tyler Cowen w książce „Przeciętność, to za mało” prowokacyjnie stwierdza: „Jeśli ty i twoje umiejętności są uzupełnieniem komputera, możesz być spokojny o wynagrodzenie i perspektywy na rynku pracy. Jeśli twoje umiejętności nie pasują do komputera, powinieneś nad tym popracować”.

Oto kilka typów psychologicznych, które prawdopodobnie będą sprzyjać odnoszeniu sukcesów w nadchodzących latach:

1.Mistrzowie stylu wolnego

Jedna ze szkół szachowych zaleca grę z komputerem, ale nie przeciw niemu. Niech program komputerowy wykona za ciebie większość ruchów, ale od czasu do czasu przejmij inicjatywę. Umiejętność ta wymaga pokory (często) i pewności siebie (rzadko). To rodzaj wiedzy o tym, które zdarzenia przebiegają wedle przewidywalnych wzorców , a które nie.

2.Mistrzowie syntezy

Skomputeryzowany świat zarzuca nas nadmiarem informacji. Osoba z podejściem syntetyzującym potrafi poruszać się w tym natłoku danych, by wykrystalizować z nich uniwersalne wzorce.

3.Humaniści

Z ludźmi najlepiej dogadują się ludzie. Humaniści uczłowieczą relacje człowieka z maszyną. Steve Jobs tak właśnie postępował.

4.Inżynierowie konceptualni

Google pyta potencjalnych pracowników: ile razy w ciągu dnia wskazówki zegara się pokrywają? Albo: z którego piętra 100-kondygnacyjnego budynku możesz zrzucić jajo i go nie rozbić? Ile prób potrzebujesz, by to sprawdzić? Możesz rozbić dwa jaja. Inżynierowie stosują twórczą wyobraźnię do rozwiązywania niespodziewanych problemów.

5.Motywatorzy

Miliony ludzi rozpoczynają kursy online, ale tylko niewielu je kończy. Większość studentów nie ma motywacji, by zaimponować komputerowi, tak jak profesorowi. Menedżerowie, którym uda się motywować w środowisku zdominowanym przez maszyny, będą bezcenni.

6.Moralizatorzy

Inteligentne mechanizmy są tylko i wyłącznie skuteczne. To prowadzi do niedoceniania ważnych aspektów moralnych, np. lojalności. Wkrótce wskaźniki wydajności będą jedynym kryterium oceny poszczególnych pracowników. Menedżer-moralizator będzie przypominał, że człowiek nie może być zredukowany do wartości statystycznej. Firma bez świadomości moralnej zredukuje wpływ człowieka na przepływy gotówki i skończy na tym, że zniszczy morale załogi i kapitał ludzki.

7.Lokaje

Gospodarka bazująca na inteligentnych maszynach może być bardzo niezrównoważona. Cowen szacuje, że tylko 15 proc. osób osiągnie sukces i będzie mieć duży dochód do dyspozycji. Będzie ogromna konkurencja, by zdobyć tych ludzi. Restauracje, hotele, firmy prawnicze, fundacje i instytucje finansowe będą o nich walczyć. Sługusy i pochlebcy znający ich z nazwiska - łatwo znajdą pracę.

8.Łowcy okazji

Pozostałe 85 proc. to ludzie zagubieni na rynku pracy. Niektórzy z nich będą w trudnej sytuacji finansowej, ale nie intelektualnej czy społecznej. Może będą walczyć o żywność, ale mogą prowadzić bogate życie, korzystając z internetu. Mogą też doradzać innym, jak prowadzić bogate życie przy niskich dochodach.

9.Społecznicy

Wiele osób nie ma motywacji, by osiągnąć sukces ekonomiczny. Dryfują w stronę bogatego życia wewnętrznego. Niejedna z nich opuszcza rynek pracy, zamyka się w wieży z kości słoniowej. Instytucje publiczne i prywatne będą chciały wyrwać takich ludzi ze stanu odrętwienia i zatrudnią kogoś do walki z tą dezintegracją społeczną. Będzie praca dla tych, którzy zwalczają niebezpieczne nierówności.

Na podst. Thinking for the Future, David Brooks, The New York Times

Sieci społecznościowe

Tagi