Nadzieja daje nam dynamizm i optymizm Jan Luter OSB

Nadzieja ma nam przywrócić radość życia, a także dynamizm i optymizm.  Ale nasza nadzieja tylko wtedy się uskuteczni, jeśli z wiarą pełną ufności zawierzymy samych siebie i całe nasze życie Jezusowi. Jest On jedynym Zbawicielem, zaufajmy Mu do końca, tak by był naszym Panem. Wtedy On zakróluje w naszym sercu, a owocem będzie pełnia szczęścia w wieczności. Nasze powołanie zakonne, nasza rodzina: ma nas prowadzić do piękna życia we wspólnocie i do piękna życia w rodzinie, w których mamy się rozwijać i dorastać pod wejrzeniem Bożym do Królestwa Niebieskiego. Bóg nie zapomina o nas, choć w pewnym momencie, zrywa i zabiera nas, ale wcześniej musimy dojrzeć, tak jak winogron, czy dojrzały kłos zboża. Trzeba nam zatem nieprzerwanie trwać w wielkiej cierpliwości i nadziei, aż Bóg zmiłuje się nad nami i zabierze nas do siebie, ku pełni życia i szczęścia na całą wieczność. To Bóg dał nam życie i wyposażył nas w obfite dary, talenty i czeka na nasz powrót.  Ale jeśli człowiek w tym życiu zagubi się i oddali od Boga, czy wprost Go odrzuca, to jego życie staje się bezsensowne, zagubione, prowadzi do nicości, do zatraty. Wtedy taki człowiek musi się uchwycić ostatniej deski ratunku i mieć przynajmniej nadzieję na lepsze jutro, na nawrócenie i na zmiłowanie Boże. Wtedy znajdziemy pomocną dłoń miłosiernego samarytanina, który opatrzy nasze rany a jego bezinteresowna miłość, uleczy nas i wzbudzi w nas nową nadzieję na nowe lepsze życie, że warto być dobry. Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez ufną nadzieję wrócili do Niego. Bóg jest zawsze wierny w Swych postanowieniach i dotrzymuje obietnic. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy mocno trwali w nadziei i zaufali Jezusowi. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.

 

Produkty Benedyktyńskie

 

Jezu ufam Tobie, cała moja nadzieja jest w Tobie, o Panie, który jesteś mym życiem, radością, ostoją i wytchnieniem.

Niespokojny jest duch mój aż nie spocznie w Tobie. Tylko w Tobie o Jezu, wszystko ma swój sens, wszystko staje się jasne i proste.

Całą moją małość, nicość i nędze, zanurzam o Jezu w Twym Boskim Morzu Miłosierdzia, które płynie potokiem po naszej ziemi, aż do powtórnego Twego przyjścia.

Jezu ufam Tobie, ufam Twemu Miłosierdziu, ufam, że złożona nadzieja spełni się kiedyś w szczęśliwej wieczności.

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, Z serii: Zamyślenia mnicha Nadzieja i Ufność, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi