NALEŻY BYĆ STRÓŻEM PRAWDY

Wszystkie osoby „zarabiające” na życie słowem – politycy, artyści, pisarze, kapłani, osoby zakonne – są w szczególnej relacji do słowa. Nie tylko nim władają, ale przy jego pomocy tworzą rzeczywistość. Nierzadko czują się panami, właścicielami słowa, gdy tymczasem winni być stróżami prawdy
i pokornymi sługami wielkości słowa. Mogąc dać się sobą posługiwać, słowo natomiast, korzystając
z ich mądrości oraz odpowiedzialności, ma budować lepsze dzisiaj i bezpieczniejsze jutro. 

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi